Uitbreidingsplannen FPC de Oostvaarderskliniek

Nederland heeft te maken met een toenemend aantal patiënten dat behandeld moet worden in een tbs-kliniek. Om deze mensen op een goede en veilige manier te huisvesten is uitbreiding van het aantal behandelplaatsen noodzakelijk.

Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek is daarom voornemens om het aantal behandelplaatsen uit te breiden. Dit gaat om een verbouwing, waarbij er ruimte komt voor 58 extra behandelplaatsen, aanvullende parkeerplekken en een goede inpassing in de omgeving.

In onderstaande video leggen de Oostvaarderskliniek, de Dienst Justitiële Inrichtingen en de gemeente Almere kort uit wat de aanleiding voor de uitbreiding is, wat de plannen zijn en hoe het proces eruit ziet.

Digitale nieuwsberichten

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Stuur een e-mail naar info@oostvaarderskliniek.nl om u aan te melden voor de digitale nieuwsberichten.