Plannen voor uitbreiding

Door de komst van het Pieter Baan Centrum en de forensische verslavingskliniek Basalt zijn er in Almere minder tbs-behandelplaatsen beschikbaar dan bij de oprichting in 2008. De Dienst Justitiële Inrichtingen (onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid) heeft de Oostvaarderskliniek gevraagd of het aantal tbs-behandelplaatsen uitgebreid kan worden.

In het huidige complex is geen ruimte over, daarom wordt onderzocht of uitbreiding door middel van nieuwbouw haalbaar is.

We staan aan het begin van het proces. Er zijn nog geen formele besluiten genomen. Ook is er nog geen ontwerp opgesteld, zijn er nog geen tekeningen van gebouwen en is er nog geen vergunning aangevraagd.

Waarom mogelijke uitbreiding op deze locatie?

  • Het aantal tbs-opleggingen door rechters stijgt in de afgelopen jaren.
  • Er zijn groeiende wachtlijsten voor plaatsing in tbs-klinieken in Nederland.
  • In het westen/midden van Nederland zijn relatief weinig tbs-behandelplaatsen.
  • De Oostvaarderskliniek is in vergelijking met andere tbs-klinieken relatief klein.
  • Het pand is relatief makkelijk uit te breiden omdat er direct naast de bestaande bouw ruimte is in de vorm van 'het vierde kwadrant'.
  • Voor de Oostvaarderskliniek is altijd dit aantal tbs-patiënten voorzien. Daardoor zijn de faciliteiten van de kliniek al ingericht op ruim 170 tbs-behandelplaatsen. In de afgelopen jaren zijn 54 plaatsen in gebruik genomen door het Pieter Baan Centrum en de forensische verslavingskliniek Basalt. Met de 58 extra behandelplaatsen komt de tbs-kliniek weer terug op het beoogde aantal plekken.

Een toelichting op de instellingen gevestigd op het complex vindt u hier.

Personeel en nieuwe patiënten

Pas als de voorgenomen verbouwing is afgerond en nieuw personeel is aangenomen en ingewerkt, komen de eerste extra patiënten naar de kliniek. De instroom van nieuwe patiënten vindt stapsgewijs plaats, verspreid over een langere periode. Nieuwe patiënten gaan niet direct op verlof. Het aantal nieuwe verlofbewegingen neemt geleidelijk toe.

Vanaf medio 2023 komen er nieuwe patiënten in de 12 zelfstandige wooneenheden die op het huidige terrein worden gerealiseerd. Deze wooneenheden worden medio 2022 gebouwd en in eerste instantie gebruikt voor zogenaamde schuifcapaciteit in verband met noodzakelijke interne verbouwingen.

Hier vindt u een toelichting over het aantal patiënten in het complex, vanaf de opening in 2008 tot de mogelijke uitbreiding in 2026.