De tbs-kliniek

De Oostvaarderskliniek is een forensisch psychiatrisch centrum (FPC) in Almere en geeft uitvoering aan de tbs-maatregel. Gericht op de veiligheid van de samenleving behandelt de tbs-kliniek patiënten met aantoonbaar risicovol gedrag.

De behandeling is erop gericht de patiënt weer in staat te stellen zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Naast patiënten met een tbs-maatregel richt FPC de Oostvaarderskliniek zich ook op patiënten met een andere juridische titel.

De Oostvaarderskliniek behandelt patiënten in een gesloten en beveiligd systeem. Voor iedere patiënt ontwikkelt de kliniek een persoonlijk behandelprogramma. Dat gebeurt weliswaar in overleg met de patiënt, maar over de veiligheidsaspecten is geen discussie mogelijk. Behandelen en beveiligen staan niet los van elkaar: behandelen is beveiligen.

FVK Basalt en ForFACT

FPC de Oostvaarderskliniek beschikt over de forensische verslavingskliniek (FVK) Basalt. Deze biedt behandeling aan (jong-)volwassenen die met justitie in aanraking zijn gekomen en die een verslaving, psychische klachten en/of psychiatrische aandoening en vaak ook sociale problemen hebben. Door een intensieve ondersteuning wordt hen, in een beschermde omgeving, de mogelijkheid geboden weer regie te krijgen op hun leven.

FPC de Oostvaarderskliniek beschikt ook over een forensische FACT team, het ForFACT-team De Oostvaarders. Een ambulant, multidisciplinair team van deskundige hulpverleners dat zorg, begeleiding en behandeling levert aan forensisch psychiatrische patiënten. Met deze voorziening voorziet de Oostvaarderskliniek in de behoefte aan ambulante forensische zorg in de regio Flevoland.