Vrijwilligerswerk

Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek vindt het belangrijk om 'de maatschappij van buiten naar binnen te halen'. Daarom zijn vrijwilligers van harte welkom in onze tbs-kliniek!

In de Oostvaarderskliniek zijn veel vrijwilligers werkzaam, zoals:

  • Bezoekvrijwilligers, voor patiënten die geen of weinig bezoek krijgen.
  • Soosvrijwilligers, die helpen bij de soosactiviteiten in de avonden.
  • Kerk- of andere vrijwilligers die de Geestelijke Verzorging bijstaan tijdens verschillende activiteiten.

Daarnaast zijn er soms vrijwilligers werkzaam met een heel specifieke taak die meestal van tijdelijke aard is. Zo is er in de Oostvaarderskliniek een vrijwilliger geweest die wiskundebijles gaf aan een patiënt, die een HAVO eindexamen moest doen. En voor dezelfde patiënt was er ook een vrijwilliger die hem voorbereidde op het mondeling examen Engels.

Wat houdt het in, vrijwilliger zijn in een tbs-kliniek?

Vrijwilliger zijn in de Oostvaarderskliniek is niet vrijblijvend. Wij vragen van onze vrijwilligers dat zij zich voor langere tijd beschikbaar stellen. Een vrijwilliger moet stevig in zijn schoenen staan, levenservaring hebben en goed kunnen omgaan met afstand en nabijheid. Ook moet een vrijwilliger goed kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie (geheimhoudingsplicht) en zich conformeren aan het beleid van de Oostvaarderskliniek. Het is belangrijk dat de vrijwilliger zeer terughoudend is met het verstrekken van eigen privégegevens.

De Oostvaarderkliniek vindt het belangrijk dat vrijwilligers goede begeleiding en ondersteuning krijgen bij het uitoefenen van hun mooie maar soms ook moeilijke taak. Een vrijwilliger heeft vanzelfsprekend recht op een goede en zorgvuldige training en begeleiding. Als tbs-kliniek vinden wij dit een voorwaarde om als vrijwilliger aan de slag te kunnen gaan.

Daarom werken wij samen met een aantal erkende en gespecialiseerde vijwilligersorganisaties:

Deze organisaties doen voor de kliniek de werving en selectie van vrijwilligers, onder meer door het opvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als de vrijwilliger aan de slag gaat, krijgt hij begeleiding, onder andere in de vorm van bijeenkomsten met andere vrijwilligers.

Meer informatie?

Hebt u na het lezen van deze informatie vragen? Neem contact op met de aandachtsfunctionaris van de Oostvaarderskliniek, Louise Brandsma, via l.brandsma@dji.minjus.nl of kijk op de websites van bovengenoemde organisaties.