Geïnformeerd worden en meedenken

De buurtbewoners van de Stripheldenbuurt worden tijdens het proces, op de voor hen belangrijke momenten, geïnformeerd over en betrokken bij de ontwikkelingen. Ook worden zij uitgenodigd om mee te denken over een aantal zaken.

Er zijn meerdere manieren om betrokken te zijn als buurtbewoner:

Klankbordgroep (proces)

Een vertegenwoordiging van de wijk denkt mee over hoe buurtbewoners goed betrokken kunnen worden bij ontwikkelingen tijdens het proces.

Hieronder leest u de verslagen van de vergaderingen met de Klankbordgroep:

Themasessies (inhoud)

Een vertegenwoordiging van de wijk heeft meegedacht over de onderwerpen verkeer, groen, openbare ruimte & parkeren en veiligheid. Onderwerpen waarvoor tijdens de informatiemarkten veel input is gegeven.

De eerste themasessies met buurtbewoners vonden plaats op 25 oktober 2021. Een uitgebreid verslag van deze themasessies leest u hier.

De tweede themasessies vonden plaats op 17 februari 2022. Het verslag hiervan leest u hier.

Digitale nieuwsberichten

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Stuur een e-mail naar info@oostvaarderskliniek.nl om u aan te melden voor de digitale nieuwsberichten.

Omwonendencommissie Stripheldenbuurt

De Omwonendencommissie bestaat uit een vertegenwoordiging uit de Stripheldenbuurt die betrokken worden bij ontwikkelingen van de kliniek. De rol van de Omwonendencommissie is dus breder dan het uitbreidingsproces. Heeft u interesse om mee te praten? Laat het weten via ocstbs@gmail.com.