TBS

Tbs staat voor terbeschikkingstelling. Tbs wordt opgelegd aan mensen met psychiatrische en vaak ook verslavingsproblemen, die (mede) daardoor een ernstig delict hebben gepleegd.

In de meeste gevallen wordt een verdachte, vanwege zijn problematiek, 'verminderd toerekeningsvatbaar' verklaard. Dit wil zeggen dat de veroordeelde zodanig geestelijk gestoord is dat hij niet of maar ten dele wist wat hij deed toen hij het delict pleegde.

Voor het deel dat de verdachte wél toerekeningsvatbaar is, krijgt hij gevangenisstraf. Na het uitzitten van de gevangenisstraf wordt hij verplicht opgenomen in één van de forensisch psychiatrische centra (fpc) in Nederland om behandeld te worden aan de geconstateerde problematiek.

Tbs is gericht op veiligheid

Doel van de tbs-behandeling is het aanzienlijk verkleinen van de kans dat de patiënt opnieuw een ernstig delict pleegt.

Tbs leidt tot meer veiligheid doordat:

  • tbs-patiënten in een beveiligde, gesloten instelling worden behandeld.
  • een tbs-patiënt alleen (zelfstandig) terugkeert als de kans dat een patiënt opnieuw een ernstig delict pleegt heel erg klein is geworden.