TBS

Slachtofferbewust en herstelgericht werken

De Oostvaarderskliniek wil, waar mogelijk, een bijdrage leveren aan het herstellen van schade wat door daders bij slachtoffers en nabestaanden is aangedaan. Dit is mogelijk door rekening te houden met de behoeften en wensen van slachtoffers, nabestaanden en daders. Hoe ziet een tbs-traject eruit? Wat betekent het wanneer een dader…
Lees meer...

TBS in cijfers

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), waar FPC de Oostvaarderskliniek onder valt, publiceert ieder jaar informatie in cijfers over de forensische zorg met daarbij informatie over de uitvoering van de tbs-maatregel. In onderstaande publicatie staan overzichten en uitleg met kerncijfers van de afgelopen vijf jaar: Forensische Zorg in getal 2013 -…
Lees meer...

Verlof/beëindiging tbs-maatregel

Wanneer de behandeling van een tbs-patiënt binnen de muren van de tbs-kliniek naar tevredenheid is verlopen, gaat de laatste fase van de behandeling beginnen: de resocialisatie. Verlof Er zit een opbouw in de verloffasen. Dit begint met begeleid verlof. De patiënt verlaat dan voor een korte periode de kliniek, in…
Lees meer...

TBS in het strafrecht

TBS in het strafrechtHet strafrecht kent al meer dan 150 jaar twee sanctiemogelijkheden: straf voor wie straf verdient en een vrijheidsbenemende 'maatregel' voor wie wel een delict pleegde, maar niet toerekeningsvatbaar is. ToerekeningsvatbaarheidEr zijn vijf gradaties toerekeningsvatbaarheid:Volledig toerekeningsvatbaar: er is geen stoornis, of de stoornis is niet aantoonbaar van invloed…
Lees meer...

Wat is tbs en de tbs-maatregel?

Tbs staat voor terbeschikkingstelling, is geen straf maar een behandelmaatregel die iemand zijn vrijheid ontneemt en bestaat in twee varianten: tbs met dwangverpleging tbs met voorwaarden In Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek verblijven vooral patiënten die tbs met dwangverpleging opgelegd hebben gekregen. Tbs met dwangverpleging wordt, door de rechter, …
Lees meer...

Tbs-maatregel

TBS staat voor ter beschikking stelling en is er in twee soorten: TBS met dwangverpleging TBS met voorwaarden In FPC de Oostvaarderskliniek verblijven vooral patiënten die TBS met dwangverpleging opgelegd hebben gekregen. TBS is geen straf, maar een maatregel. De tbs-maatregel wordt opgelegd aan mensen die een misdaad plegen terwijl…
Lees meer...

Log in