TBS

Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek wil, waar mogelijk, een bijdrage leveren aan het herstellen van schade wat door daders bij slachtoffers en nabestaanden is aangedaan. Dit is mogelijk door rekening te houden met de behoeften en wensen van slachtoffers, nabestaanden en daders. Hoe ziet een tbs-traject eruit? Wat betekent…
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), waar Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek onder valt, publiceert ieder jaar informatie in cijfers over de forensische zorg met daarbij informatie over de uitvoering van de tbs-maatregel. In onderstaande publicatie staan overzichten en uitleg met kerncijfers van de afgelopen vijf jaar: Forensische Zorg in…
Wanneer de behandeling van een tbs-patiënt binnen de muren van de tbs-kliniek naar tevredenheid is verlopen, gaat de laatste fase van de behandeling beginnen: de resocialisatie. Verlof Er zit een opbouw in de verloffasen. Dit begint met begeleid verlof. De patiënt verlaat dan voor een korte periode de kliniek, in…
Tbs staat voor terbeschikkingstelling, is geen straf maar een behandelmaatregel die iemand zijn vrijheid ontneemt en bestaat in twee varianten: Tbs met dwangverpleging. Wordt, door de rechter, opgelegd aan mensen met psychiatrische en vaak ook verslavingsproblemen, die (mede) door die problemen een ernstig delict hebben gepleegd en vindt plaats in…

Nieuws