Tbs in cijfers

TBS Nederland en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), waar Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek onder valt, publiceren ieder jaar informatie in cijfers over de tbs-behandeling zorg met daarbij informatie over de uitvoering van de tbs-maatregel.

In onderstaande publicatie wordt uitleg gegeven over de belangrijkste cijfers en bijzonderheden van TBS Nederland over het jaar 2021.

Cijfers & Bijzonderheden TBS Nederland 2021 (juni 2022)

In onderstaande infographic van DJI worden overzichten en uitleg gegeven die betrekking hebben op de tbs-behandeling met daarbij cijfers over het afgelopen jaar:

Infographic DJI - Tbs inzichtelijk 2022