TBS in cijfers

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), waar FPC de Oostvaarderskliniek onder valt, publiceert ieder jaar informatie in cijfers over de forensische zorg met daarbij informatie over de uitvoering van de tbs-maatregel.

 

In onderstaande publicatie staan overzichten en uitleg met kerncijfers van de afgelopen vijf jaar:

Forensische Zorg in getal 2012 - 2016 (juli 2017)

 

In onderstaande infographic tref je overzichten en uitleg die betrekking hebben op de tbs-sector met daarbij cijfers over het afgelopen jaar (2016):

Infographic TBS inzichtelijk (juli 2017)

 

 

Log in