Tbs in cijfers


De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), waar Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek onder valt, publiceert ieder jaar informatie in cijfers over de forensische zorg met daarbij informatie over de uitvoering van de tbs-maatregel.

In onderstaande publicatie staan overzichten en uitleg met kerncijfers van de afgelopen vijf jaar:

Forensische Zorg in getal 2013 - 2017 (augustus 2018)

In onderstaande infographic tref je overzichten en uitleg die betrekking hebben op de tbs-sector met daarbij cijfers over het afgelopen jaar (2018):

Infographic TBS inzichtelijk (april 2019)


Nieuws