FVK Basalt

Forensische Verslavingskliniek (FVK) Basalt geeft cliënten de mogelijkheid om, in een beschermde omgeving, weer regie te krijgen op hun leven door zeer intensieve behandeling en ondersteuning. De verslavingskliniek biedt behandeling aan (jong-)volwassenen die met Justitie in aanraking zijn gekomen en die een verslaving, psychische klachten en/of een psychiatrische aandoening en vaak ook sociale problemen hebben.

FVK Basalt is gevestigd in Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek in Almere en heeft een samenwerkingsverband met Tactus Verslavingszorg.

Informatie voor de cliënt - Doel van de behandeling

In de behandeling leert de cliënt afstand te nemen van criminele activiteiten, waarbij hij tegelijkertijd werkt aan eventuele andere problemen. Denk aan verslavings-, psychische en eventuele psychiatrische en sociale/relationele problemen. Ook bij het op orde krijgen van zaken als financiën, dagbesteding en huisvesting wordt de cliënt ondersteund. Kortom: de cliënt werkt binnen de FVK aan zijn problemen om weer een maatschappelijk aanvaard bestaan te krijgen.
 

Aanmelding voor behandeling in FVK

De reclasseringswerker of trajectbegeleider kan samen met de cliënt besluiten om hem aan te melden voor een behandeling in de FVK in plaats van het uitzitten van een straf in de gevangenis. Na de aanmelding bekijkt een onafhankelijke commissie of deze vorm van opname inderdaad bij hem past. Tijdens deze procedure, die snel verloopt, tot aan de opname in de FVK blijft de reclasseringswerker of trajectbegeleider het contactpersoon van de cliënt. 
 

Duur en invulling van het behandelplan

Na de opname maakt de cliënt samen met zijn behandelaar een passend behandelplan. De cliënt is actief betrokken bij het opstellen van de behandeldoelen en de manier waarop hij hieraan gaat werken. Na ongeveer zes weken vindt het eerste behandeloverleg met hem en het behandelteam plaats en worden de doelen vastgesteld en de einddatum van de behandeling bepaald. Binnen de behandeling is het ook belangrijk dat hij met de doelen buiten de FVK oefent. Binnen de behandeling noemen we dit ‘verlof’. Dit wordt stapsgewijs opgebouwd en hiermee kan de cliënt starten nadat zijn behandelplan is vastgesteld. 

De behandeling in de FVK duurt gemiddeld zes tot acht maanden. Dit wordt opgevolgd door behandeling of begeleiding in een kliniek of woonomgeving die minder beveiligd is. Om problemen blijvend te verbeteren, is het namelijk nodig om daaraan stapsgewijs te werken.

De kern van de behandeling bestaat uit individuele therapie, groepstherapie en dagbehandeling waarbij de mensen die voor de cliënt belangrijk zijn, zoals zijn gezin of familie, worden betrokken. Daarnaast biedt de FVK praktische hulp om structuur in het leven van de cliënt te brengen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Hoe krijg de cliënt een huis?
  • Hoe blijf hij/zij gezond en fit?
  • Hoe vindt hij/zij (vrijwilligers-)werk?
  • Hoe gaat de cliënt om met zijn/haar vrije tijd?
  • Hoe bouwt hij/zij een sociaal netwerk op?
  • Het leren van praktische handvaardigheden

Iedere cliënt krijgt een sociotherapeut als mentor en een psycholoog als behandelaar.

Het behandelprogramma

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: psycho-educatie, sport (elke ochtend), Liberman ‘omgaan met verslaving’, Delictscreening, EMDR, re-integratietraining, CGT (cognitieve gedragstherapie), PMT (psycho-motore-therapie), ART (agression replacement training) creatieve therapie, drama, muziek, SFT (schema focus therapie) en een themagroep (hierin worden thema’s rondom verslaving besproken).
 

Praktische informatie over de afdeling

FVK Basalt bestaat uit twee afdelingen met elk 12 cliënten (mannen en vrouwen). Iedere cliënt heeft een eigen kamer met douche, toilet, koelkast en gratis televisie. Er is een gezamenlijke huiskamer. Doel van zo’n leefgroep is ‘met elkaar en van elkaar leren’. Om het verblijf op de afdeling voor alle cliënten zo prettig mogelijk te maken, zijn er algemene afspraken en huisregels van kracht. In het opnamegesprek worden alle afspraken en huisregels overhandigd en besproken.

Op bezoek bij de FVK

Zie voor bezoekregels de pagina Op bezoek.

Contact

Hebt u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen? Neem contact op met het team van FVK Basalt via 08807-13000.