Forensische Verslavingskliniek Basalt


Forensische Verslavingskliniek (FVK) Basalt geeft cliënten de mogelijkheid om, in een beschermde omgeving, weer regie te krijgen op hun leven door zeer intensieve behandeling en ondersteuning. De FVK van Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek in Almere biedt behandeling aan (jong-)volwassenen die met justitie in aanraking zijn gekomen en die een verslaving, psychische klachten en/of een psychiatrische aandoening en vaak ook sociale problemen hebben.

Basalt is een samenwerkingsverband tussen de Oostvaarderskliniek en Tactus Verslavingszorg.

 

Informatie voor de cliënt - Doel van de behandeling

In de behandeling leer je afstand te nemen van criminele activiteiten, waarbij je tegelijkertijd werkt aan je eventuele andere problemen. Denk aan verslavings-, psychische en eventuele psychiatrische en sociale/relationele problemen. Ook bij het op orde krijgen van zaken als financiën, dagbesteding en huisvesting word je vanzelfsprekend ondersteund. Kortom: je werkt binnen de FVK aan jouw problemen om weer een maatschappelijk aanvaard bestaan te krijgen waar je zelf ook trots op kan zijn.

 

Aanmelding

Jouw reclasseringswerker of trajectbegeleider kan samen met jou besluiten om je aan te melden voor een behandeling in de FVK in plaats van het uitzitten van straf in de gevangenis. Na de aanmelding bekijkt een onafhankelijke commissie of deze vorm van opname inderdaad bij jou past. Tijdens deze procedure, die snel verloopt, tot aan de opname in de FVK blijft je reclasseringswerker of trajectbegeleider jouw contactpersoon.

 

Duur en invulling van het behandelplan

Na de opname maak je samen met je behandelaar een passend behandelplan. Je bent actief betrokken bij het opstellen van de behandeldoelen en de manier waarop je hieraan gaat werken. Na vier weken vindt het eerst behandeloverleg met jou en het behandelteam plaats en worden de doelen vastgesteld en de einddatum van de behandeling bepaald. Binnen de behandeling is het ook belangrijk dat je met je doelen buiten de FVK oefent. Binnen de behandeling noemen we dit ‘verlof’. Dit wordt stapsgewijs opgebouwd en hiermee kan je starten nadat je behandelplan is vastgesteld.
De behandeling in de FVK duurt gemiddeld zes maanden. Dit wordt opgevolgd door behandeling of begeleiding in een kliniek of woonomgeving die minder beveiligd is. Om je problemen blijvend te verbeteren, is het namelijk nodig om daaraan stapsgewijs te werken.

De kern van je behandeling bestaat uit individuele therapie, groepstherapie en dagbehandeling waarbij de mensen die voor jou belangrijk zijn, zoals je gezin of familie, worden betrokken. Daarnaast biedt de FVK praktische hulp om structuur in je leven te brengen. Denk bijvoorbeeld aan:
- Hoe krijg en houd je een huis?
- Hoe blijf je gezond en fit?
- Het leren van praktische handvaardigheden
- Hoe vind je (vrijwilligers-)werk?
- Hoe ga je om met je vrije tijd?
- Hoe bouw je een sociaal netwerk op?

Iedere cliënt krijgt een sociotherapeut als mentor en een psycholoog als behandelaar.

 

Het programma

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: psycho-educatie, sport (elke ochtend), Liberman ‘omgaan met verslaving’, DSP (delict scenario procedure), EMDR, re-integratietraining, CGT (cognitieve gedragstherapie), PMT (psycho-motore-therapie), ART (agression replacement training) creatieve therapie, drama, muziek, SFT (schema focus therapie), terugvalpreventie groep en een themagroep (hierin worden thema’s rondom verslaving besproken).

Wil je meer weten over wat deze therapieën inhouden en wat je ervan kunt leren? Stel je vragen dan aan het team van Forensische Verslavingskliniek Basalt.

 

Praktische informatie

Er zijn twee afdelingen met elk 12 cliënten. Iedereen heeft een eigen kamer met douche, toilet, koelkast en gratis televisie. Er is een gezamenlijke huiskamer. Doel van zo’n leefgroep is ‘met elkaar en van elkaar leren’. Om het verblijf op de afdeling voor alle cliënten zo prettig mogelijk te maken, zijn er algemene afspraken en huisregels van kracht. In het opnamegesprek worden alle afspraken en huisregels overhandigd en besproken.

 

Bezoek

Buiten de programmatijden en afspraken met behandelaren om kun je bezoek ontvangen:
- Doordeweeks van 19.00 tot 21.00 uur;
- In de weekenden van 10.30 tot 13.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Je ontvangt je bezoek op je eigen kamer. Wanneer je kinderen jonger dan 18 jaar wilt ontvangen kan dat alleen in de algemene ruimte van de afdeling. Voordat het eerste bezoek plaatsvindt, zoekt een medewerker contact met je bezoek en worden een aantal vragen gesteld en wordt informatie gegeven over de kliniek.
Wanneer je bezoek bij de receptie binnenkomt wordt hij/zij altijd gecontroleerd op middelen en verboden voorwerpen. Die mogen namelijk niet de kliniek binnen worden gebracht. Het bezoek krijgt toegang tot de kliniek als hij/zij zich houdt aan de kliniekregels en/of aanwijzingen van de medewerkers.

 

Contact

Heb jij na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen? Neem dan contact op met het team van de Forensische Verslavingskliniek Basalt via 08807-13000.


Meer in deze categorie:
ForFACT (ambulante zorg) »

Nieuws