Forensische Verslavingskliniek Basalt


Forensische Verslavingskliniek (FVK) Basalt geeft cliënten de mogelijkheid om, in een beschermde omgeving, weer regie te krijgen op hun leven door zeer intensieve behandeling en ondersteuning. De FVK van Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek in Almere biedt behandeling aan (jong-)volwassenen die met justitie in aanraking zijn gekomen en die een verslaving, psychische klachten en/of een psychiatrische aandoening en vaak ook sociale problemen hebben.

Basalt is een samenwerkingsverband tussen de Oostvaarderskliniek en Tactus Verslavingszorg.

 

Informatie voor de cliënt - Doel van de behandeling

In de behandeling leer je afstand te nemen van criminele activiteiten, waarbij je tegelijkertijd werkt aan je eventuele andere problemen. Denk aan verslavings-, psychische en eventuele psychiatrische en sociale/relationele problemen. Ook bij het op orde krijgen van zaken als financiën, dagbesteding en huisvesting word je vanzelfsprekend ondersteund. Kortom: je werkt binnen de FVK aan jouw problemen om weer een maatschappelijk aanvaard bestaan te krijgen waar je zelf ook trots op kan zijn.

 

Aanmelding

Jouw reclasseringswerker of trajectbegeleider kan samen met jou besluiten om je aan te melden voor een behandeling in de FVK in plaats van het uitzitten van straf in de gevangenis. Na de aanmelding bekijkt een onafhankelijke commissie of deze vorm van opname inderdaad bij jou past. Tijdens deze procedure, die snel verloopt, tot aan de opname in de FVK blijft je reclasseringswerker of trajectbegeleider jouw contactpersoon.

 

Duur en invulling van het behandelplan

Na de opname maak je samen met je behandelaar een passend behandelplan. Je bent actief betrokken bij het opstellen van de behandeldoelen en de manier waarop je hieraan gaat werken. Na ongeveer zes weken vindt het eerst behandeloverleg met jou en het behandelteam plaats en worden de doelen vastgesteld en de einddatum van de behandeling bepaald. Binnen de behandeling is het ook belangrijk dat je met je doelen buiten de FVK oefent. Binnen de behandeling noemen we dit ‘verlof’. Dit wordt stapsgewijs opgebouwd en hiermee kan je starten nadat je behandelplan is vastgesteld.
De behandeling in de FVK duurt gemiddeld zes tot acht maanden. Dit wordt opgevolgd door behandeling of begeleiding in een kliniek of woonomgeving die minder beveiligd is. Om je problemen blijvend te verbeteren, is het namelijk nodig om daaraan stapsgewijs te werken.

De kern van je behandeling bestaat uit individuele therapie, groepstherapie en dagbehandeling waarbij de mensen die voor jou belangrijk zijn, zoals je gezin of familie, worden betrokken. Daarnaast biedt de FVK praktische hulp om structuur in je leven te brengen. Denk bijvoorbeeld aan:
- Hoe krijg en houd je een huis?
- Hoe blijf je gezond en fit?
- Het leren van praktische handvaardigheden
- Hoe vind je (vrijwilligers-)werk?
- Hoe ga je om met je vrije tijd?
- Hoe bouw je een sociaal netwerk op?

Iedere cliënt krijgt een sociotherapeut als mentor en een psycholoog als behandelaar.

 

Het programma

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: psycho-educatie, sport (elke ochtend), Liberman ‘omgaan met verslaving’, Delictscreening, EMDR, re-integratietraining, CGT (cognitieve gedragstherapie), PMT (psycho-motore-therapie), ART (agression replacement training) creatieve therapie, drama, muziek, SFT (schema focus therapie) en een themagroep (hierin worden thema’s rondom verslaving besproken).

Wil je meer weten over wat deze therapieën inhouden en wat je ervan kunt leren? Stel je vragen dan aan het team van Forensische Verslavingskliniek Basalt.

 

Praktische informatie

Er zijn twee afdelingen met elk 12 cliënten. Iedereen heeft een eigen kamer met douche, toilet, koelkast en gratis televisie. Er is een gezamenlijke huiskamer. Doel van zo’n leefgroep is ‘met elkaar en van elkaar leren’. Om het verblijf op de afdeling voor alle cliënten zo prettig mogelijk te maken, zijn er algemene afspraken en huisregels van kracht. In het opnamegesprek worden alle afspraken en huisregels overhandigd en besproken.

 

Bezoek

In verband met de coronamaatregelen kunnen cliënten van Basalt op dit moment bezoek ontvangen op:
- Zaterdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur.

  • Het bezoek voor cliënten vindt plaats in het personeelsrestaurant achter plexiglas. Bezoek met kinderen kan plaatsvinden in de familiekamer. Bezoek op de woonafdeling en op de kamer van de patiënt vindt voorlopig dus niet meer plaats.
  • Alle bezoekers dragen een mondkapje als zij in de kliniek zijn. Het mondkapje mag af als u op 1,5 meter afstand van elkaar zit.
  • Het aantal bezoekers per cliënt is twee.
  • Als bezoeker bent u bent op de hoogte van de RIVM-richtlijnen met betrekking tot het coronavirus en de geldende bezoekregels in de Oostvaarderskliniek;
  • Bij aankomst wordt u bij de receptie gevraagd naar eventuele klachten gerelateerd aan het coronavirus. Bij aanwezigheid van deze klachten vindt uw bezoek niet plaats en dient u weer te vertrekken.

 

Contact

Heb jij na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen? Neem dan contact op met het team van de Forensische Verslavingskliniek Basalt via 08807-13000.


Meer in deze categorie:
ForFACT (ambulante zorg) »

Nieuws