Op bezoek bij patiënten


In FPC de Oostvaarderskliniek wordt tijdelijk geen bezoek ontvangen in ieder geval tot en met 19 mei 2020.

DJI treft maatregelen om het coronavirus in inrichting te voorkomen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) treft extra maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De maatregelen hebben als doel het aantal contacten met de buitenwereld te beperken. Zo kunnen we het risico op besmetting met het coronavirus kleiner maken.

Bezoek

Vanaf nu is het voor patiënten en cliënten niet meer mogelijk om bezoekers te ontvangen in de kliniek. Dit om het risico van verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen. Alleen bezoek dat noodzakelijk is in het kader van de rechtsgang, zoals een advocaat (en welke niet met bijvoorbeeld digitale hulpmiddelen kan plaatsvinden) kan doorgaan.

De maatregel zal in ieder geval tot 19 mei 2020 duren.

We begrijpen goed dat de genomen maatregel voor teleurstelling bij onze patiënten en cliënten kan zorgen, maar hopen hiermee de impact van het coronavirus op onze organisatie te beperken.


Meer in deze categorie:
Rondleidingen »

Nieuws