Concept landschappelijke inpassing

Vanwege de voorgenomen uitbreidingsplannen van FPC de Oostvaarderskliniek is er een verkenning gestart voor de landschappelijk inpassing van de voorgenomen uitbreiding. Naast de te realiseren uitbreiding is in deze verkenning ook het bestaande complex, Oostvaarderkliniek en het Pieter Baan Centrum (OVK/ PBC), opgenomen. De uitkomst van deze verkenning is verwerkt in een concept inrichtingsplan.