Raadsbrief gemeente Almere - Voorgenomen uitbreiding Oostvaarderskliniek

Met deze brief is de gemeenteraad van Almere nader geïnformeerd over de voorgenomen uitbreidingsplannen van de Oostvaarderskliniek.