Welkom bij FPC de Oostvaarderskliniek!


De Oostvaarderskliniek is een forensisch psychiatrisch centrum (FPC). Gericht op de veiligheid van de samenleving behandelt de Oostvaarderskliniek patiënten met aantoonbaar risicovol gedrag, zowel klinisch als ambulant. Bij ambulante zorg verblijft de tbs-patiënt niet de gehele dag in de kliniek en wordt de zorg verleend op afgesproken tijden.

Naast patiënten met een tbs-maatregel richten wij ons ook op patiënten met een andere juridische titel.

 

We behandelen onze patiënten in een gesloten en beveiligd systeem. Voor iedere patiënt ontwikkelen we een persoonlijk programma. Dat gebeurt weliswaar in overleg met de patiënt, maar over de veiligheidsaspecten is geen discussie mogelijk.
De Oostvaarderskliniek behandelt forensisch psychiatrische patiënten op basis van: 

  • medische psychiatrie; 
  • gedragstherapie; 
  • orthopedagogische behandelprincipes.

 

De tbs-behandeling is erop gericht de patiënt als dat mogelijk is weer in staat te stellen zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Hij of zij leert om te gaan met invloeden en omstandigheden die tot gevaarlijk gedrag kunnen leiden.

Behandelen en beveiligen staan niet los van elkaar: behandelen is beveiligen. Belangrijke aandachtspunten tijdens de behandeling zijn: 

  • therapie; 
  • (beroeps)onderwijs; 
  • praktische trainingen; 
  • sport; 
  • zinvolle invulling van vrije tijd.

Niet iedere patiënt keert weer terug in de maatschappij. Een deel van de patiënten verhuist naar psychiatrische vervolgvoorzieningen of beschermde woonvormen. De kijk van de Oostvaarderskliniek op behandelen en veiligheid zijn verwoord in twee visiedocumenten, onze behandelvisie en de visie op veiligheid.

 


Nieuws