Wat is tbs en de tbs-maatregel?

Tbs staat voor terbeschikkingstelling, is geen straf maar een behandelmaatregel die iemand zijn vrijheid ontneemt en bestaat in twee varianten:

  • tbs met dwangverpleging
  • tbs met voorwaarden

In Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek verblijven vooral patiënten die tbs met dwangverpleging opgelegd hebben gekregen.

 

Tbs met dwangverpleging wordt, door de rechter, opgelegd aan mensen met psychiatrische en vaak ook verslavingsproblemen, die (mede) door die problemen een ernstig delict hebben gepleegd.

 

In de meeste gevallen wordt een verdachte, vanwege zijn problematiek, verminderd toerekeningsvatbaar verklaard (dit wil zeggen dat de veroordeelde zodanig geestelijk gestoord is dat hij niet of maar ten dele wist wat hij deed toen hij het delict pleegde). Voor het deel dat de verdachte wél toerekeningsvatbaar is, krijgt hij gevangenisstraf. Na het uitzitten van de gevangenisstraf wordt hij verplicht opgenomen in één van de forensisch psychiatrische centra (fpc) in Nederland om behandeld te worden aan de geconstateerde problematiek.

 

Tbs-maatregel

Het belangrijkste oogmerk waarmee de tbs-maatregel wordt opgelegd is het beveiligen van de samenleving op korte en langere termijn. Om de samenleving op korte termijn te beveiligen verblijft de patiënt in de gesloten kliniek. Het beveiligen van de samenleving op langere termijn wordt gerealiseerd door behandeling van de patiënt. Deze is erop gericht herhaling van het misdrijf in de toekomst te voorkomen. De tbs-maatregel wordt elke twee jaar opnieuw door een rechter bekeken en wordt dan verlengd of beeïndigd.

 

Doel van de tbs-behandeling is:

Zolang de behandeling niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, kan de patiënt niet zelfstandig terugkeren naar de maatschappij.

 

De tbs-maatregel maakt de samenleving veiliger doordat:

  1. Tbs-patiënten in een beveiligde, gesloten instelling worden behandeld. Daardoor zijn zij tijdens hun behandeling nauwelijks tot niet gevaarlijk voor de maatschappij;
  2. Een tbs-patiënt alleen zelfstandig terugkeert naar de samenleving als de behandeling succesvol is. Succesvol wil zeggen dat de kans dat een tbs-patiënt opnieuw een ernstig delict pleegt heel erg klein is geworden.

Log in