Wat is TBS en de tbs-maatregel?

TBS staat voor terbeschikkingstelling en is er in twee soorten:

  • TBS met dwangverpleging
  • TBS met voorwaarden

In FPC de Oostvaarderskliniek verblijven vooral patiënten die TBS met dwangverpleging opgelegd hebben gekregen.

 

TBS kan door de rechter worden opgelegd. Wanneer iemand een ernstig delict pleegt, wordt hij voorafgaand aan de uiteindelijke rechterlijke beslissing, uitvoerig psychiatrisch onderzocht. Bekeken wordt in hoeverre iemand toerekeningsvatbaar was ten tijde van het delict. Was er sprake van een gehele of gedeeltelijke ontoerekeningsvatbaarheid dan kan de rechter, naast een vrijheidsstraf, de dwangmaatregel terbeschikkingstelling (TBS) opleggen. Ontoerekeningsvatbaar wil zeggen dat de veroordeelde zodanig geestelijk gestoord is dat hij niet of maar ten dele wist wat hij deed toen hij het delict pleegde.

 

TBS is geen straf, TBS is een maatregel.

 

Tbs-maatregel

Het belangrijkste oogmerk waarmee de tbs-maatregel wordt opgelegd is het beveiligen van de maatschappij op korte en langere termijn. Om de maatschappij op korte termijn te beveiligen verblijft de patiënt in de gesloten kliniek.
Beveiliging van de maatschappij op langere termijn wordt gerealiseerd door behandeling van de patiënt, die er op is gericht herhaling van het misdrijf in de toekomst te voorkomen. De tbs-maatregel wordt elke twee jaar opnieuw door een rechter bekeken en wordt dan verlengd of beeïndigd.

 

De tbs-maatregel wordt opgelegd aan mensen die een misdaad plegen terwijl ze geheel of gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar zijn. Voor het gedeelte dat iemand wél toerekeningsvatbaar is, krijgt hij/zij een gevangenisstraf. Na het uitzitten van de gevangenisstraf wordt hij verplicht opgenomen in één van de forensisch psychiatrische centra (FPC's) in Nederland om te werken aan zijn problematiek. 

Doel van de tbs-behandeling is:

- Het aanzienlijk verkleinen van de kans dat de patiënt opnieuw een ernstig delict pleegt en vervolgens:

- Terugkeer naar de samenleving (zie: Verlof en beëindiging binnen tbs-maatregel).

 

Zolang de behandeling niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, kan de patiënt niet zelfstandig terugkeren naar de maatschappij.

 

De tbs-maatregel maakt de samenleving veiliger doordat:

- Tbs-patiënten in een beveiligde, gesloten instelling worden behandeld. Daardoor zijn zij tijdens hun behandeling nauwelijks tot niet gevaarlijk voor de maatschappij;

- Een tbs-patiënt alleen zelfstandig terugkeert naar de samenleving als de behandeling succesvol is. Succesvol wil zeggen dat de kans dat een tbs-patiënt opnieuw een ernstig delict pleegt heel erg klein is geworden.

Log in