Verlof en beëindiging tbs-maatregel


Wanneer de behandeling van een tbs-patiënt binnen de muren van de tbs-kliniek naar tevredenheid is verlopen, gaat de laatste fase van de behandeling beginnen: de resocialisatie.

Verlof

Er zit een opbouw in de verloffasen. Dit begint met begeleid verlof. De patiënt verlaat dan voor een korte periode de kliniek, in eerste instantie begeleid door een sociotherapeut of een andere medewerker die hiervoor gekwalificeerd is. In het begin gaat er ook nog een beveiliger mee.
Wanneer deze fase van verlof positief wordt geëvalueerd, kan de patiënt een volgende stap maken: onbegeleid verlof. De patiënt kan dan zelfstandig zijn verlofmachtiging gebruiken, bijvoorbeeld om te sporten, om op familiebezoek te gaan of om boodschappen te doen.
Dit verlof wordt altijd gecontroleerd en vindt alleen plaats als zowel het Ministerie van Justitie en Veiligheid als de tbs-kliniek toestemming hebben gegeven en wanneer de risico's, ook na analyse met behulp van wetenschappelijke instrumenten, aanvaardbaar worden geacht.

 

Vier vormen van verlof:

  • Begeleid verlof: kort (paar uur), onder begeleiding van een gekwalificeerde medewerker.
  • Onbegeleid verlof: zonder begeleiding in het kader van de behandeling, werk, opleiding of anderszins.
  • Transmuraal verlof: de tbs-gestelde verblijft formeel nog binnen de tbs-kliniek, feitelijk woont hij hier niet meer maar in een ‘open dependance’ daarvan of in een project voor beschermd wonen. Verantwoordelijkheid en regie liggen bij de kliniek met begeleiding vanuit de kliniek.
  • Proefverlof: de tbs-gestelde woont in het kader van een proefverlof zelfstandig of in een vervolgvoorziening. Begeleiding en toezicht liggen bij de Reclassering.

Verlof wordt niet verleend zonder machtiging van de minister. Overgang van de ene verlofvorm naar de andere is alleen mogelijk met een nieuwe machtiging na een nieuwe risicotaxatie. Bij onttrekking aan het verlof wordt de machtiging ingetrokken en moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.

 

Voorwaardelijke beëindiging

De rechter kan tot voorwaardelijke beëindiging van de tbs-maatregel besluiten. Op basis van een advies van de kliniek dient het Openbaar Ministerie een vordering ter verlening of voorwaardelijke beëindiging in. Als de verpleging voorwaardelijk wordt beëindigd, loopt de tbs-maatregel door. De rechter kan de verpleging ook voorwaardelijk beëindigen. Indien de voorwaarden worden geschonden, kan de tbs'er weer worden opgenomen in de tbs-kliniek.


Meer in deze categorie:
« Wat is tbs? Tbs in cijfers »

Nieuws