TBS in het strafrecht

TBS in het strafrecht
Het strafrecht kent al meer dan 150 jaar twee sanctiemogelijkheden: straf voor wie straf verdient en een vrijheidsbenemende 'maatregel' voor wie wel een delict pleegde, maar niet toerekeningsvatbaar is.

Toerekeningsvatbaarheid
Er zijn vijf gradaties toerekeningsvatbaarheid:

Volledig toerekeningsvatbaar: er is geen stoornis, of de stoornis is niet aantoonbaar van invloed op het delict;

Enigszins verminderd toerekeningsvatbaar: er is een geringe stoornis, of maar geringe invloed van de stoornis op het delict;

Verminderd toerekeningsvatbaar: er is sprake van een ernstige stoornis, die behoorlijke invloed had op het plegen van het delict, of

Sterk verminderd toerekeningsvatbaar: er is sprake van een combinatie van heel ernstige stoornissen of een heel ernstige stoornis die zoveel invloed op de verdachte had dat die maar zeer gedeeltelijk verantwoordelijk kan worden gehouden voor het delict.

Volledig ontoerekeningsvatbaar: het delict vloeit volledig voort uit de stoornis.

Soorten TBS
  • TBS met (dwang)verpleging: Vindt plaats in een tbs-instelling. TBS wordt aanvankelijk voor twee jaar opgelegd. Daarna beoordeelt de rechter of de tbs-maatregel verlengd moet worden. Dat kan hetzij met een jaar of met twee jaar. Het verzoek tot verlenging moet worden onderbouwd met een recent advies. Als verlenging betekent dat de totale duur meer dan zes jaar gaat bedragen, moet advies worden uitgebracht door twee onafhankelijke (gedrags)deskundigen.
  • TBS met voorwaarden: Als dwangverpleging niet noodzakelijk is/lijkt om recidive te voorkomen. Algemene voorwaarden zijn: geen nieuw delict plegen, meewerken aan de begeleiding door de reclassering; bijzondere voorwaarden kunnen zijn: opname in een psychiatrisch ziekenhuis of meewerken aan ambulante behandeling of medicatie. Duurt maximaal vier jaar, kan worden opgelegd in combinatie met een gevangenisstraf van maximaal drie jaar. Kan worden omgezet in tbs met (dwang)verpleging, als betrokkene zich niet houdt aan de voorwaarden.
  • PIJ: Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen. Gedwongen behandeling van 12-18/21 jarigen. Duur: maximaal zes jaar.

Log in