Samenwerkingspartners


Tactus Verslavingszorg

Als specialist in verslavingszorg biedt Tactus hulp en advies aan jongeren en volwassenen voor elke vorm van verslaving, ook in combinatie met andere problematiek (dubbeldiagnose). Tactus zoekt naar de best passende zorg of begeleiding voor iedere cliënt, al is het nog zo ingewikkeld. Tactus staat voor het zoveel mogelijk beperken van de risico’s voor de gezondheid en veiligheid van haar doelgroepen en de samenleving als gevolg van middelengebruik en verslavingsgedrag.Behalve behandeling, begeleiding en verzorging van verslaafden biedt Tactus ook preventieve activiteiten die voorkoming van deze verslavingsproblemen als doel hebben. Tactus kent meer dan 40 locaties en er werken circa 1300 mensen.

Binnen FPC de Oostvaarderskliniek is de Forensische Verslavingskliniek Basalt gehuisvestd. Dit is een samenwerkingsverband tussen Tactus Verslavingszorg en de Oostvaarderskliniek.

 

Kwintes

Kwintes ondersteunt mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid bij wonen, werken, leren en vrije tijd en biedt zorg op maat aan een brede cliëntengroep. Het gaat om mensen met een psychiatrische diagnose, (tijdelijke) psychosociale problemen, een hersenbeschadiging, een forensische maatregel, een dubbele diagnose (combinatie van verslaving én een psychiatrische diagnose), slachtoffers van huiselijk geweld, tienermoeders, jong en oud met autisme, zwerfjongeren en dak- of thuislozen.

Kwintes is een samenwerkingspartner van FPC de Oostvaarderskliniek die patiënten begeleiden die zelfstandig wonen, maar nog wel onder de verantwoordelijkheid vallen van de tbs-kliniek.

 

Gevangenenzorg Nederland

Gevangenenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisatie voor tbs-patiënten, gedetineerden en hun familieleden. Ruim 560 vrijwilligers, verspreid over heel het land, gaan op bezoek in een tbs-kliniek, gevangenis of bij familieleden van tbs-patiënten/gedetineerden thuis en bieden een luisterend oor en praktische ondersteuning.

Tbs-patiënten krijgen soms heel weinig bezoek en dan kan bezoek van een vrijwilliger van grote betekenis zijn. De vrijwilliger kan de patiënt bemoedigen door er voor hem te zijn en het gesprek aan te gaan. Tevens is dit voor een tbs-patiënt een goede manier om te ervaren hoe het is om op een gezonde wijze contact te leggen met iemand uit de maatschappij.

Al enkele jaren heeft Gevangenenzorg Nederland met diverse forensisch psychiatrische centra (waaronder FPC de Oostvaarderskliniek) een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Daarin is ook de wederzijdse afstemming gewaarborgd. Afstemming met de behandelaars vindt Gevangenenzorg Nederland erg belangrijk. Wanneer een tbs-patiënt zich aanmeldt voor een vrijwilligerstraject bij Gevangenenzorg Nederland, wordt eerst overleg gepleegd met de verantwoordelijke maatschappelijk werker in de tbs-kliniek. Die kent de patiënt en kan bepalen of vrijwilligerscontact een waardevolle aanvulling is of juist niet. Met deze vrijwilligers van Gevangenenzorg Nederland heeft een tbs-patiënt toch een netwerkcirkel om zich heen.


Nieuws