Missie & Visie


Missie:

De Oostvaarderskliniek in Almere is een forensisch psychiatrisch centrum (FPC). Gericht op de veiligheid van de samenleving behandelt FPC de Oostvaarderskliniek patiënten met aantoonbaar risicovol gedrag, zowel klinisch als ambulant. Naast patiënten met een tbs-maatregel (Wat is tbs en de tbs-maatregel?) richt de kliniek zich ook op patiënten met een andere juridische titel.

De behandeling die de Oostvaarderskliniek uitvoert, leidt tot vermindering van het risicogedrag van patiënten, waarmee de tbs-kliniek een aantoonbare bijdrage levert aan de veiligheid van de samenleving.

 

Visie:

De visie van FPC de Oostvaarderskliniek is vervat in een aantal strategische doelstellingen:

  • De behandeling die door FPC de Oostvaarderskliniek wordt uitgevoerd leidt tot vermindering van het risicogedrag van patiënten, waarmee de tbs-kliniek een aantoonbare bijdrage levert aan de veiligheid in de samenleving.
  • De behandeling vindt plaats binnen een veilig werk- en behandelklimaat, dat zich kenmerkt door een respectvolle en motiverende benadering van medewerkers en patiënten.
  • FPC de Oostvaarderskliniek werkt resultaatgericht, professioneel en multidisciplinair samen.
  • FPC de Oostvaarderskliniek wordt in het forensische zorgveld, specifiek door de forensische verslavingskliniek (FVK) Basalt en het Pieter Baan Centrum, ervaren als een zakelijke, betrouwbare en deskundige ketenpartner en dienstverlener.
  • De medewerkers van FPC de Oostvaarderskliniek kenmerken zich door professionaliteit in houding, gedrag en inzet.

Meer in deze categorie:
Geschiedenis »

Nieuws