Forensische (crisis) zorg


Forensische zorg beweegt zich op het snijvlak van twee werelden. Die van het strafrecht en die van de zorg. Forensische zorg wordt meestal door de rechter opgelegd als onderdeel van een straf en/of maatregel aan iemand met een psychische of psychiatrische stoornis die een strafbaar feit heeft gepleegd. Centraal staat de benodigde combinatie van behandeling en beveiliging. De behandeling vindt plaats tijdens of na de straf, maar kan ook de straf vervangen.

 

Het doel van forensische zorg is dat patiënten na hun straf en hun behandeling geen strafbare feiten meer zullen plegen en normaal kunnen functioneren in de maatschappij. Dit wordt ook wel het 'verminderen van recidive' genoemd. De forensische zorg is erop gericht de maatschappelijke veiligheid te vergroten.

 

Crisiszorg / -interventie voor andere juridische titels

Naast tbs-gestelden behandelt Forensisch Psychiatrisch Centrum (PFC) de Oostvaarderskliniek ook patiënten met andere juridische titels. Ketenpartners doen steeds vaker een beroep op de expertise van de Oostvaarderskliniek om crisispatiënten op te nemen en te stabiliseren.

 

Neemt u voor meer informatie gerust contact op met één van de procesmanagers patiëntenlogistiek:

Carla van Veen: 0880 713347

Petra van der Meij: 0880 713115

 


Nieuws