Geschiedenis


In 1895 begon in Utrecht de bouw van een Huis van Bewaring ter vervanging van het oude Huis van Bewaring dat zich in dit gebied rond de Gansstraat bevond. Verbouwingen die, door verschillende oorzaken, jaren doorgingen. Grote veranderingen kwamen in 1952 toen tot de oprichting van een Selectie-Instituut (SI) voor ter Beschikking Gestelden van de Regering werd besloten. Dat was nodig omdat er behoefte bestond aan deskundig advies voor het plaatsen van ‘criminele psychopaten’ in voor hen bestemde inrichtingen, aldus de minister destijds.

Enkele jaren voor de oprichting was de Psychiatrische Observatie Kliniek van het Gevangeniswezen (POK) al in het gebouw in Utrecht ondergebracht. Deze kliniek had evenals het selectie-instituut de status van Huis van Bewaring (HvB). De algemene leiding van het SI en de POK kwam in handen van prof. dr. mr. P.A.H. Baan. De capaciteit van het SI was destijds 75 plaatsen. Iedere tbs-patiënt kwam, na het uitzitten van zijn straf, ter observatie in dit instituut dat later de naam Dr. F.S. Meijersinstituut kreeg. Het Meijersinstituut beoordeelde in welke tbs-kliniek een patiënt het beste kon worden opgenomen en behandeld.
 

TBR wordt TBS

In 1988 werden de Psychopatenwetten afgeschaft en de naam TBR (Ter Beschikkinggesteld van de Regering) gewijzigd in TBS: TerBeschikkingStelling. De wet had ook tot gevolg dat iedere tbs-kliniek a–selectief moest opnemen. Vooraf selectie was dus niet meer nodig en daardoor werd het Dr. F.S. Meijersinstituut de tbs-kliniek Dr. F.S. Meijerskliniek. In januari 2003 fuseerde de kliniek met tbs-kliniek De Singel in Amsterdam, die in 1998 was opgericht om de wachtlijst voor tbs-patiënten weg te werken.

 

De Singel is jaren de tbs-kliniek geweest die huisde binnen het penitentiaire complex Over-Amstel, ook wel bekend als de Bijlmerbajes. De kliniek bevond zich in één van de torens van dit complex. In januari 2003 fuseerden De Singel en Dr. F.S. Meijerskliniek en kreeg de organisatie een nieuwe naam: Flevo Future. In die tijd was er al sprake van een verhuizing op termijn naar Flevoland, vandaar de keuze voor deze naam. De naam veranderde in 2006 in Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek en deze verhuisde in 2008 naar een nieuwe locatie in Almere.


Nieuws