De Oostvaarderskliniek

Organisatie

Tactus Verslavingszorg Als specialist in verslavingszorg biedt Tactus hulp en advies aan jongeren en volwassenen voor elke vorm van verslaving, ook in combinatie met andere problematiek (dubbeldiagnose). Tactus zoekt naar de best passende zorg of begeleiding voor iedere cliënt, al is het nog zo ingewikkeld. Tactus staat voor het zoveel…
De Omwonendencommissie bestaat uit 8 leden en overlegt 5x per jaar met de directie van de Oostvaarderskliniek om informatie te delen (wat speelt er in de kliniek?) en vragen en opmerkingen vanuit de buurt te bespreken (wat leeft er in de buurt?). De commissie is een klankbord voor de Stripheldenbuurt…
Hieronder vindt u diverse publicaties en onderzoeken van Forensische Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek. Met een klik komt u bij de gewenste brochure, artikel, beleidsstuk of onderzoek. Jaarverslagen Oostvaarderskliniek: Jaarverslag 2017 Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2015 Brochures Oostvaarderskliniek: Veilig en verantwoord werken aan resocialisatie; behandelvisie Veilig en wel; visie op veiligheid Forensische…
Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek hecht veel waarde aan het belang van 'de maatschappij van buiten naar binnen te halen'. Vrijwilligers zijn daarom van harte welkom in onze tbs-kliniek! In de Oostvaarderskliniek zijn veel vrijwilligers werkzaam, zoals: Bezoekvrijwilligers, voor patiënten die geen of weinig bezoek krijgen; Soosvrijwilligers, die helpen…
In 1895 begon in Utrecht de bouw van een Huis van Bewaring ter vervanging van het oude Huis van Bewaring dat zich in dit gebied rond de Gansstraat bevond. Verbouwingen die, door verschillende oorzaken, jaren doorgingen. Grote veranderingen kwamen in 1952 toen tot de oprichting van een Selectie-Instituut (SI) voor…
Missie: De Oostvaarderskliniek in Almere is een forensisch psychiatrisch centrum (FPC). Gericht op de veiligheid van de samenleving behandelt FPC de Oostvaarderskliniek patiënten met aantoonbaar risicovol gedrag, zowel klinisch als ambulant. Naast patiënten met een tbs-maatregel (Wat is tbs en de tbs-maatregel?) richt de kliniek zich ook op patiënten met…

Nieuws