Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners Victas
In samenwerking met Victas is de Oostvaarderskliniek een Forensische Verslavingskliniek (FVK) opgestart genaamd Basalt. Deze Forensische Verslavingskliniek is gehuisvest op een leegstaande afdeling binnen de muren van FPC de Oostvaarderskliniek. Vanaf september 2011 zijn de eerste patiënten voor Basalt ingestroomd.

Om de in de afgelopen jaren opgebouwde behandelexpertise en ervaring de komende jaren goed te kunnen blijven inzetten, is FPC de Oostvaarderskliniek op zoek gegaan naar andere mogelijkheden om de beschikbare capaciteit te kunnen blijven gebruiken. Een deel van de leegstaande capaciteit is ingezet voor de behandeling van verslaafden, die met politie en/of Justitie in aanraking zijn gekomen, maar die geen tbs-maatregel hebben opgelegd gekregen. Eén afdeling is omgebouwd tot een afdeling voor deze doelgroep. Het betreft momenteel een afdeling van 24 plaatsen. Op deze afdeling worden bijvoorbeeld personen opgenomen aan wie de ISD-maatregel is opgelegd. Na hun verblijf in de gevangenis worden deze verslaafden, die in de gevangenis al zijn afgekickt, behandeld in de Forensische Verslavingskliniek (FVK) binnen FPC de Oostvaarderskliniek. Ongeveer 70% van onze huidige doelgroep kampt met verslavingsproblematiek, waardoor onze kennis en ervaring goed aansluiten op de nieuwe doelgroep. Behandel- en verloftrajecten zien er, qua fasering, enigszins vergelijkbaar uit als de trajecten met patiënten die in het kader van de TBS zijn opgenomen in onze kliniek.

FPC de Oostvaarderskliniek brengt deze wijzigingen van activiteiten tot stand in samenwerking met een partner. We doen dit samen met Victas. Victas heeft in Utrecht meer locaties en is specialist op het gebied van verslavingszorg. Victas beschikt echter nog niet over een streng beveiligde behandelomgeving en heeft dat nu binnen de muren van FPC de Oostvaarderskliniek gevonden. Het betreft geen uitbreiding van capaciteit, maar het gaat om bestaande klinische capaciteit waar patiënten worden opgenomen. Er komen geen poliklinische activiteiten in de kliniek zelf en in de directe omgeving van de kliniek.
Samenwerkingspartners


Gevangenenzorg Nederland

Gevangenenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. Ruim 560 vrijwilligers, verspreid over heel het land, gaan op bezoek in de gevangenis/tbs-kliniek of bij familieleden van gevangenen/tbs-gestelden thuis en bieden een luisterend oor en praktische ondersteuning.

Tbs-patiënten krijgen soms heel weinig bezoek en dan kan bezoek van een vrijwilliger van grote betekenis zijn. De vrijwilliger kan de patiënt bemoedigen door er voor hem te zijn en het gesprek aan te gaan. Tevens is dit voor een tbs-patiënt een goede manier om te ervaren hoe het is om op een gezonde wijze contact te leggen met iemand uit de maatschappij.

Al enkele jaren heeft Gevangenenzorg Nederland met diverse forensisch psychiatrische centra een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Daarin is ook de wederzijdse afstemming gewaarborgd.
Afstemming met de behandelaars vindt Gevangenenzorg Nederland erg belangrijk. Wanneer een tbs-patiënt zich aanmeldt voor een vrijwilligerstraject bij Gevangenenzorg Nederland, wordt eerst overleg gepleegd met de verantwoordelijke maatschappelijk werker in de tbs-kliniek. Die kent de patiënt en kan bepalen of vrijwilligerscontact een waardevolle aanvulling is of juist niet.
Met deze vrijwilligers van Gevangenenzorg Nederland heeft een tbs-patiënt toch een netwerkcirkel om zich heen.

Samenwerkingspartners Kwintes
Kwintes ondersteunt mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Kwintes biedt zorg op maat aan een brede cliëntengroep. Het gaat om mensen met een psychiatrische diagnose, (tijdelijke) psychosociale problemen, een hersenbeschadiging, een forensische maatregel, een dubbele diagnose (combinatie van verslaving én een psychiatrische diagnose), slachtoffers van huiselijk geweld, tienermoeders, jong en oud met autisme, zwerfjongeren en dak- of thuislozen.

Kwintes is een samenwerkingspartner van de Oostvaarderskliniek die patiënten begeleiden die zelfstandig wonen, maar nog wel onder de verantwoordelijkheid vallen van de Oostvaarderskliniek.

Log in