Publicaties

Hieronder vindt u diverse publicaties. Met een klik op de titel komt u bij het breffende artikel / beleidsstuk / brochure van uw keuze.

 

Jaarverslagen FPC de Oostvaarderskliniek:

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

  

Brochures FPC de Oostvaarderskliniek:

Veilig en verantwoord werken aan resocialisatie; behandelvisie

Veilig en wel; visie op veiligheid

Forensische Verslavingskliniek Basalt

ForFACT-team Oostvaarders

Gedragscode Dienst Justitiële Inrichtingen

 

Behandel- en therapiegerichte artikelen:

Addiction problems & music therapy

Rapmuziektherapie

Gedragsverandering tijdens tbs-behandeling: een multicenteronderzoek

Verslaving als risicofactor in de forensische psychiatrie 

 

In 2013 en 2014 werd in een samenwerkingsverband tussen de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Universiteit Utrecht (UU) een multi-center onderzoek gedaan in o.a. FPC de Oostvaarderskliniek. Dit onderzoek beoogde bij een grote groep forensische patiënten te kijken naar de samenhang tussen psychopathie en twee onderwerpen: liegen en aandacht. Dit heeft geleid tot twee publicaties met deelname van FPC de Oostvaarderskliniek:

 

Psychopathic Traits and Their Relationship (Verschuere & In 't Hout)

In dit onderzoek werd een computertaak gebruikt, waarmee eerder al de mogelijkheid tot het vaststellen van liegen op grond van cognitieve belasting werd bewezen. In dit geval werd met deze taak onderzocht of vastgesteld kan worden dat psychopaten makkelijker liegen (minder cognitieve belasting) en/of compulsief (dwangmatig) liegen. Allereerst werd gevonden dat deze cognitie-gebaseerde leugendetectie ook valide kan worden uitgevoerd in een forensische psychopate populatie. Er werd geen robuuste associatie gevonden tussen psychopathie en de cognitieve belasting van liegen (gemeten in reactietijd). Wel kiezen patiënten die hoog scoren op de schaal 'grandioosheid-manipulatie' drie keer zo vaak om te liegen op de taak, als laagscoorders op deze schaal, ondanks de negatieve effecten van die keuze (geldverlies). Dit kan worden gezien als dwangmatig liegen. Deze vorm van meten kan daarmee een eerste aanzet zijn om de dwangmatigheid van liegen in deze groep met behulp van empirisch onderzoek te kunnen aantonen.

 

Visual attention in violent offenders: Susceptibility to distraction (Slotboom e.a.)

Een beperking in executieve functies kan zorgen voor gebrekkige controle over gedrag en impulsen, wat daarmee een cruciale risicofactor is voor geweld en crimineel gedrag. De processen die onderliggend aan deze functies van invloed zijn, zijn echter nog beperkt in kaart gebracht. In dit onderzoek werd één van de cruciale processen onderliggend aan cognitieve controle en doelgericht gedrag, visuele aandacht, onderzocht in een groep forensische daders en een groep gezonde proefpersonen. De uitkomsten suggereren dat daders 'superieure' visuele aandacht lijken te hebben, vergeleken met gezonde proefpersonen, maar dat ze minder controle hebben over die aandacht. Daders lijken moeite te hebben om zich aan te passen aan onverwachte, irrelevante prikkels, wat kan leiden tot problemen in zelfregulatie en de mate waarin ze gedrag kunnen remmen (inhiberen).

 

Informatie voor slachtoffers/nabestaanden van daders met TBS

Informatieblad voor slachtoffers en nabestaanden

 

Gericht op de omliggende buurt / omwonenden tbs-kliniek:

Meer contacten tussen Oostvaarderskliniek en buurt

Convenant Omwonendencommissie - Directie FPC de Oostvaarderskliniek

FPC de Oostvaarderskliniek ontwikkelde samen met het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) het boek Beeldende Therapie in de Praktijk van de Forensische Psychiatrie. Een exemplaar van dit boek is te bestellen via het EFP.

Log in