Nieuws

Balans, het personeelsmagazine van de Dienst Justitiële Inrichtingen, was hierbij aanwezig en maakte dit artikel:
Het behandelmodel Forensisch Flexible ACT Het ForFACT team ondersteunt hen praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg (naar de patiënt toe, bij hem thuis), het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de…
Het pand in Utrecht is in de loop van de jaren sterk verouderd. In plaats van ingrijpend onderhoud, is gekozen voor een deels nieuwgebouwde huisvestiging in Almere. Het nieuwe PBC is gevestigd naast Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek. Het nieuwe adres is Carl Barksweg 3, 1336 ZL Almere. Het telefoonnummer…
Nadat de bezoekers welkom waren geheten met een presentatie over de tbs-behandeling, gingen ze in groepjes uiteen voor een rondleiding door de kliniek. Tijdens deze rondleiding werd o.a. een woonafdeling, de houtwerkplaats en de afdeling Basalt, de forensische verslavingskliniek, bezocht. Hierbij werden zij begeleid door zowel een medewerker als een…
‘Personen met verward gedrag’ verschijnen regelmatig, landelijk en lokaal, in het nieuws. De toegenomen zorgen rondom dit vraagstuk hebben geleid tot het instellen van een landelijk Schakelteam onder leiding van Onno Hoes. Om ook binnen de provincie Flevoland te zorgen voor betere aansluiting van de hulpverlening bij crisis, bij vervoer…

Nieuws