Nieuws

Werken met tbs-patiënten vraagt veel kennis en inzet. De manier waarop we patiënten in forensisch psychiatrisch centrum de Oostvaarderskliniek behandelen is innovatief en gericht op het verminderen van risicofactoren en het versterken van de beschermende factoren die te maken hebben met terugval in gewelddadig gedrag. Ben jij een gz-psycholoog en…
In de Oostvaarderskliniek spraken de Koning en minister met onder meer medewerkers en vertegenwoordigers van de omwonendencommissie over de actuele ontwikkelingen rondom verlof van tbs'ers en het contact met gemeente en omwonenden. Tijdens de rondleiding in de kliniek werd bij de werkplaats en winkel met medewerkers, begeleiders en patiënten gesproken…
Momenteel worden er twee trainingen gegeven, er loopt namelijk ook een programma binnen de Forensische Verslavingskliniek Basalt. Tijdens de trainingsperiode van Dutch Cell Dogs worden zes asielhonden gekoppeld aan zes tbs-patiënten. Zeven weken lang, twee maal per week traint de patiënt een ‘eigen asielhond’ onder begeleiding van de instructeurs van…
Veel mensen willen graag een kijkje nemen in onze kliniek. Wat vindt er allemaal plaats binnen de muren? Hoe verloopt een tbs-behandeling? Hoe ziet een woonafdeling van patiënten eruit? Helaas is dit niet altijd mogelijk, maar we kunnen het wel in filmpjes laten zien. Het beste verteld door mensen die…
Balans, het personeelsmagazine van de Dienst Justitiële Inrichtingen, was hierbij aanwezig en maakte dit artikel:
Het behandelmodel Forensisch Flexible ACT Het ForFACT team ondersteunt hen praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg (naar de patiënt toe, bij hem thuis), het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de…
Het pand in Utrecht is in de loop van de jaren sterk verouderd. In plaats van ingrijpend onderhoud, is gekozen voor een deels nieuwgebouwde huisvestiging in Almere. Het nieuwe PBC is gevestigd naast Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek. Het nieuwe adres is Carl Barksweg 3, 1336 ZL Almere. Het telefoonnummer…
Nadat de bezoekers welkom waren geheten met een presentatie over de tbs-behandeling, gingen ze in groepjes uiteen voor een rondleiding door de kliniek. Tijdens deze rondleiding werd o.a. een woonafdeling, de houtwerkplaats en de afdeling Basalt, de forensische verslavingskliniek, bezocht. Hierbij werden zij begeleid door zowel een medewerker als een…
‘Personen met verward gedrag’ verschijnen regelmatig, landelijk en lokaal, in het nieuws. De toegenomen zorgen rondom dit vraagstuk hebben geleid tot het instellen van een landelijk Schakelteam onder leiding van Onno Hoes. Om ook binnen de provincie Flevoland te zorgen voor betere aansluiting van de hulpverlening bij crisis, bij vervoer…

Nieuws