Nieuws

Voor zijn podcast-serie sprak Robert Mienstra, journalist bij Almere Deze Week, met Thomas Graaff (manager therapeutisch milieu) en Marije Stokkel (afdelingshoofd). Een gesprek over de tbs-maatregel en -behandeling, het dagelijkse leven en werken in een tbs-kliniek en de invloed en effecten van de coronamaatregelen op de medewerkers en patiënten van…
FPC de Oostvaarderskliniek opereert in een sterk veranderende omgeving waarin een toenemende vraag naar forensische zorg centraal staat. Ook in 2019 passeerden weer veel onderwerpen de revue. Zo hebben we, met alle medewerkers, flink geïnvesteerd in het opnieuw formuleren van onze basisfilosofie en de daarbij noodzakelijke grondhouding. Deze inhoudelijke dialoog…
Sinds 13 maart jl. was het vanwege de maatregelen rondom het coronavirus niet mogelijk om patiënten, die verblijven in forensisch psychiatrisch centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek, te bezoeken. Ook het verlof van tbs-patiënten, die daarvoor in aanmerking kwamen, is sinds 13 maart jl. opgeschort. Hier komt vanaf deze week stapsgewijs verandering…
Op 21 april jl. besloot het Kabinet de landelijke coronamaatregelen te verlengen tot en met 19 mei 2020. In navolging van dit besluit verlengt ook de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) de eerder genomen maatregelen in alle DJI-inrichtingen, waaronder FPC de Oostvaarderskliniek, tot en met 19 mei 2020. Dit betekent dat…
Op zondagmiddag 12 april jl. kregen wij het afschuwelijke bericht dat een van onze medewerkers ten gevolge van het coronavirus is overleden. Dit bericht is een enorme schok voor ons allen. Het coronavirus komt hiermee zeer dichtbij en raakt de kliniek, zowel medewerkers als patiënten, in haar hart. Wij wensen…
De Oostvaarderskliniek handelt in lijn met wat alle tbs-klinieken op dit moment doen. Onze medewerkers vallen onder de categorie vitale beroepen wat betekent dat we strikt de richtlijnen van het RIVM volgen ten aanzien van zorgmedewerkers. We streven ernaar de 1,5 meter afstand aan te houden voor zover het werk…
Werken met tbs-patiënten vraagt veel kennis en inzet. De manier waarop we patiënten in forensisch psychiatrisch centrum de Oostvaarderskliniek behandelen is innovatief en gericht op het verminderen van risicofactoren en het versterken van de beschermende factoren die te maken hebben met terugval in gewelddadig gedrag. Ben jij een gz-psycholoog en…
In de Oostvaarderskliniek spraken de Koning en minister met onder meer medewerkers en vertegenwoordigers van de omwonendencommissie over de actuele ontwikkelingen rondom verlof van tbs'ers en het contact met gemeente en omwonenden. Tijdens de rondleiding in de kliniek werd bij de werkplaats en winkel met medewerkers, begeleiders en patiënten gesproken…
Momenteel worden er twee trainingen gegeven, er loopt namelijk ook een programma binnen de Forensische Verslavingskliniek Basalt. Tijdens de trainingsperiode van Dutch Cell Dogs worden zes asielhonden gekoppeld aan zes tbs-patiënten. Zeven weken lang, twee maal per week traint de patiënt een ‘eigen asielhond’ onder begeleiding van de instructeurs van…
Veel mensen willen graag een kijkje nemen in onze kliniek. Wat vindt er allemaal plaats binnen de muren? Hoe verloopt een tbs-behandeling? Hoe ziet een woonafdeling van patiënten eruit? Helaas is dit niet altijd mogelijk, maar we kunnen het wel in filmpjes laten zien. Het beste verteld door mensen die…

Nieuws