Nieuws

Maandagmiddag 14 september is een patiënt van FPC de Oostvaarderskliniek niet teruggekeerd van onbegeleid verlof. Betreffende patiënt is vanochtend aangehouden door de politie en wordt verdacht van een ernstig delict. Onze eerste gedachten gaan uit naar het slachtoffer van bovengenoemd delict. Wij zijn enorm geschrokken van deze gebeurtenis en wachten…
Op maandagavond 7 september heeft een ingrijpend incident in FPC de Oostvaarderskliniek plaatsgevonden waarbij een medewerkster van de kliniek ernstig gewond is geraakt. Zij is door een patiënt meerdere keren met een mes gestoken. De medewerkster is overgebracht naar het ziekenhuis. Haar situatie is stabiel en ze is buiten levensgevaar.…
Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek heeft kennisgenomen van de berichtgeving op Omroep Flevoland en het artikel op NU.nl. Hierin wordt melding gemaakt van een conceptrapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. De Oostvaarderskliniek kan geen reactie geven op deze conceptrapportage. Deze ligt thans, onder embargo, voor aan betrokken organisaties in…
Vanaf deze week zijn de laatste versoepelingen rond bezoek van patiënten in FPC de Oostvaarderskliniek doorgevoerd. Vanaf 2 juni 2020 is het voor patiënten, die verblijven in de Oostvaarderskliniek, weer mogelijk bezoek te ontvangen in de kliniek. In verschillende fasen zijn vervolgens de maatregelen rondom bezoek versoepeld. Deze periode is…
Voor zijn podcast-serie sprak Robert Mienstra, journalist bij Almere Deze Week, met Thomas Graaff (manager therapeutisch milieu) en Marije Stokkel (afdelingshoofd). Een gesprek over de tbs-maatregel en -behandeling, het dagelijkse leven en werken in een tbs-kliniek en de invloed en effecten van de coronamaatregelen op de medewerkers en patiënten van…
FPC de Oostvaarderskliniek opereert in een sterk veranderende omgeving waarin een toenemende vraag naar forensische zorg centraal staat. Ook in 2019 passeerden weer veel onderwerpen de revue. Zo hebben we, met alle medewerkers, flink geïnvesteerd in het opnieuw formuleren van onze basisfilosofie en de daarbij noodzakelijke grondhouding. Deze inhoudelijke dialoog…
Sinds 13 maart jl. was het vanwege de maatregelen rondom het coronavirus niet mogelijk om patiënten, die verblijven in forensisch psychiatrisch centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek, te bezoeken. Ook het verlof van tbs-patiënten, die daarvoor in aanmerking kwamen, is sinds 13 maart jl. opgeschort. Hier komt vanaf deze week stapsgewijs verandering…
Op 21 april jl. besloot het Kabinet de landelijke coronamaatregelen te verlengen tot en met 19 mei 2020. In navolging van dit besluit verlengt ook de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) de eerder genomen maatregelen in alle DJI-inrichtingen, waaronder FPC de Oostvaarderskliniek, tot en met 19 mei 2020. Dit betekent dat…
Op zondagmiddag 12 april jl. kregen wij het afschuwelijke bericht dat een van onze medewerkers ten gevolge van het coronavirus is overleden. Dit bericht is een enorme schok voor ons allen. Het coronavirus komt hiermee zeer dichtbij en raakt de kliniek, zowel medewerkers als patiënten, in haar hart. Wij wensen…
De Oostvaarderskliniek handelt in lijn met wat alle tbs-klinieken op dit moment doen. Onze medewerkers vallen onder de categorie vitale beroepen wat betekent dat we strikt de richtlijnen van het RIVM volgen ten aanzien van zorgmedewerkers. We streven ernaar de 1,5 meter afstand aan te houden voor zover het werk…

Nieuws