15 november 2018: Symposium 'Dilemma's, kansen en deugden binnen de forensische zorg'

In augustus 2008 opende de Oostvaarderskliniek haar deuren in Almere. 10 jaar met successen, tegenslagen, leermomenten, onverwachte plotwendingen, wonderlijke personages en dingen om best een beetje trots op te zijn. Een terugblik op de afgelopen tien jaar laat zien dat de forensische zorg te maken heeft gehad met ingrijpende veranderingen.

 

De duur van de tbs-behandeling nam vanaf 2008 toe, als gevolg van de implementatie van aanbevelingen vanuit het rapport van de Commissie Visser. Hierdoor werden verlofaanvragen onafhankelijk door het Verlof Adviescollege getoetst en kwam meer nadruk te liggen op het beveiligen van de maatschappij met behulp van maatregelen als risicotaxatie en risicomanagement. In het manifest van Lunteren zijn forensische zorgklinieken bij elkaar gekomen om gezamenlijke oplossingen te bedenken tegen de toenemende impopulariteit van de tbs-maatregel, als goede behandeling tegen recidivegevaar.

 

Inmiddels is de behandelduur weer wat afgenomen en is er een kleine stijging van het aantal opleggingen te zien. Het forensisch veld is een veld in beweging met altijd uitdagingen. De ogenschijnlijke tegenstelling van het beveiligen van de samenleving en het resocialiseren van de patiënt brengt veel verantwoordelijkheden en dilemma’s met en in zich mee. Dit vereist een voortdurende dialoog met alle betrokken partijen.

 

Aanmelden?

Daarom hopen wij op 15 november a.s. bij ons symposium 'Dilemma's, kansen en deugden binnen de forensische sector', zoveel mogelijk professionals binnen de forensische (verslavings)zorg te begroeten, zoals directie, management, zorgprofessionals, rechters, advocaten, verwijzers, zorginkopers, verzekeraars, politici, gemeentelijke ambtenaren, ketenpartners en relaties!

 

Wilt u zich aanmelden? Klik dan hier voor verdere informatie. Het programma van het symposium ziet er als volgt uit:

 

12.00 uur Registratie, inlooplunch en mini-symposiumbeurs

 

13.00 uur Welkomstwoord • Evelyn Klein Haneveld

 

13.10 uur ‘TBS 2008-2018, 10 jaar ouder, 10 jaar wijzer?’ • Michiel van der Wolf en Mike Sikkens

 

13.35 uur ‘Wat wordt onze beslissing…?’ Juristen en gedragsdeskundigen werken samen in de penitentiaire kamer • Anne-Bé Ficq

 

13.55 uur Terugspeeltheater door Mario van Montfoort

 

14.05 uur Pauze

 

14.30 uur Aanvang workshopronde 1

 

15.30 uur Aanvang workshopronde 2

 

16.20 uurGoof van Gemert

 

16.35 uur Terugspeeltheater door Mario van Montfoort

 

16.45 uurHendrik Jan van der Lugt

 

16.55 uur Afsluiting met uitnodiging voor een hapje en een drankje • Michiel van der Wolf

Log in