Vacature: Manager behandelzaken / plv. algemeen directeur

Samen met de Algemeen Directeur, de Manager Therapeutisch Milieu en Manager Bedrijfsvoering vormt u het managementteam van de kliniek. Bij afwezigheid van de Algemeen Directeur treedt u op als plaatsvervangend Algemeen Directeur. Als Manager Behandelzaken bent u verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de behandelvisie. U stuurt de Hoofden Behandeling en de Psychiaters rechtstreeks aan. Eveneens geeft u hiërarchisch leiding aan drie managers, te weten het Hoofd Werken & Leren en Vrije Tijd & Dagbesteding, het Hoofd Therapie & Training, Diagnostiek & Monitoring en Maatschappelijk Werk en het hoofd van de Medische farmaceutische dienst.

 

Ten aanzien van de sociotherapeutische afdelingen is gekozen voor een duaal besturingsmodel. De Manager Behandelzaken en de Manager Therapeutisch Milieu geven gezamenlijk leiding aan de sociotherapeutische afdelingen. U bent daarbij primair verantwoordelijk voor de inhoudelijke sturing.In het kader van een meer programmatisch aanpak is een Programmamanager Zorgprogrammering aangesteld. Ook deze Programmamanager wordt door u aangestuurd.

 

In uw functie is het van belang dat intern gestuurd wordt op een multidisciplinaire behandeling waarbij regie en samenhang tussen de verschillende behandelonderdelen essentieel is. Duidelijke kaderstelling en communicatie tussen behandelaren is belangrijk. Een in 2014 geactualiseerde behandelvisie ligt ten grondslag aan de behandeling. Deze behandelvisie is gebaseerd op onder meer pijlers als het bio psychosociaal Model, het Risk Need Responsivity model en het Good lives Model. Recentelijk is een nieuw EPD ingevoerd.

 

Als Manager Behandelzaken bent u verantwoordelijk voor:

• De formulering en realisatie van behandel-inhoudelijk beleid binnen de kaders van de weten regelgeving op het terrein van TBS/forensische psychiatrie en voor de OVK bepaalde kaders;

• Het medische en medisch-psychiatrisch beleid en de medische kwaliteit binnen de kliniek;

• Levering van een bijdrage vanuit het cluster Behandelzaken aan visie- en strategieontwikkeling, uitwerken van meerjaren- en jaarplannen, toezien op realisatie van de plannen en nemen van maatregelen die gericht zijn op verbetering van organisatie- en werkprocessen;

• Het vormgeven en uitzetten van het behandelbeleid en het uitdragen en vertegenwoordigen hiervan naar buiten;

• Een optimale inrichting van het eigen cluster en als leidinggevende voor het optimaal functioneren van managers en medewerkers;

• In functionele zin het gehele behandelbeleid van de OVK dus behalve de hiërarchische aansturing van het eigen cluster ook de inhoudelijke sturing binnen de clusters Therapeutisch Milieu en Bedrijfsvoering.

• U bent verantwoordelijk voor een stimulerend en veilig werkklimaat binnen de toebedeelde organisatieonderdelen. U bouwt bruggen en realiseert draagvlak, verkent en onderzoekt waar samenwerking en samenhang mogelijk is en faciliteert deze.

 

Functie-eisen

• Academisch werk- en denkniveau;

• Bij voorkeur psychiater danwel klinisch psycholoog als zodanig BIG-geregistreerd;

• Ruime ervaring als leidinggevende in een professionele zorgorganisatie;

• Inspirerend manager voor de medewerkers, zichtbaar binnen de kliniek en bereid om de kliniek ook extern inhoudelijk te vertegenwoordigen;

• U spreekt mensen makkelijk aan, ook wanneer de resultaten achter blijven;

• Brede kennis van en inzicht in (ontwikkelingen in) forensische psychiatrie en het GGZ werkveld;

• Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in een brede context;

• Goed ontwikkelde organisatiesensitiviteit om op leidinggevend niveau te kunnen functioneren binnen een politiek en maatschappelijk belangrijk en gevoelig werkveld;

• Vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en vraagstukken;

• Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategische (beleids)doelstellingen;

• Vaardigheid in het tot stand brengen van (beleids)producten en vorm geven aan en implementeren van processen;

• Netwerkvaardig en bedreven in het voeren van overleg met diverse ketenpartners;

• Aantoonbaar succesvol in het aansturen van (meerdere) processen en projecten;

• U bent transparant in gedrag: doen wat u zegt en zegt wat u doet.

 

Competenties

Organisatiesensitiviteit

Bestuurssensitiviteit

Omgevingsbewustzijn

Netwerken

Aansturen groep

Ontwikkelen medewerkers

Integriteit

Samenwerken

 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 15

Maandsalaris Min € 5.013 – Max. € 7.070 (bruto)

Dienstverband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Minimaal aantal uren per week 32

Maximaal aantal uren per week 36

 

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

 

Bijzonderheden

Sollicitanten in dienst van het Rijk met een aanwijzing als VWNW- of (medisch) herplaatsingskandidaat verzoeken wij een voordracht van leidinggevende of mobiliteitsadviseur aan te leveren en tevens een kopie van de aanwijzingsbrief.

• Het betreft een vaste aanstelling, eventueel met een proeftijd. Een detachering of interim functievervulling behoort tot de mogelijkheden.

• De Manager Behandelzaken/ Plv. Algemeen Directeur, schaal 15 valt voor het Functiegebouw Rijk onder het functieprofiel van: Middenmanager, schaal 15.

• In de dagelijkse praktijk blijft de functiebenaming van Manager Behandelzaken gehandhaafd vanwege de herkenbaarheid van de functie voor derden en in verband met eventuele wettelijke bevoegdheden of aanspraken die aan de functie zijn verbonden.

• Meer informatie over het functiegebouw Rijk vindt u op: www.functiegebouwrijksoverheid.nl.

• Volgens de Wet kwaliteit , klachten en geschillenzorg (Wkkgz) is controle van uw arbeidsverleden een verplicht onderdeel van de sollicitatieprocedure. Naast het verstrekken van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en controle van het BIG-register kan u gevraagd worden referenties te verstrekken en doen wij navraag bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

• Momenteel werkt de OVK aan een nieuw Organisatie & Formatierapport om de organisatiestructuur te actualiseren waarbij de positionering en functiebenaming van Manager Behandelzaken mogelijkerwijs zal wijzigen.

 

Meer over de functiegroep Middenmanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling - Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek

Forensisch psychiatrisch centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek is een multifunctioneel forensisch psychiatrisch behandelcentrum. Gericht op de veiligheid van de samenleving behandelt de Oostvaarderskliniek patiënten met aantoonbaar risicovol gedrag en biedt klinische en ambulante behandeling aan forensisch psychiatrische patiënten met zowel strafrechtelijke als civiele titels. Sinds 2008 is het behandelcentrum gehuisvest in een moderne kliniek in Almere Buiten. Gericht op de veiligheid van de samenleving behandelt de Oostvaarderskliniek patiënten met aantoonbaar risicovol gedrag en biedt klinische en ambulante behandeling aan forensisch psychiatrische patiënten. De afgelopen jaren is de tbs-maatregel onder druk komen te staan hetgeen leidde tot structurele leegstand in de kliniek.

 

Deze ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande risico’s heeft de Oostvaarderskliniek doen besluiten ook zorg te gaan verlenen aan andere doelgroepen. Zo wordt sinds een aantal jaren ook zorg verleend aan patiënten met een andere strafrechtelijke titel. Een van de afdelingen van de OVK is daartoe ingericht als een forensische verslavingskliniek waar patiënten worden behandeld met ernstige verslavingsproblematiek. De OVK beschikt ook over een BOPZ erkenning en neemt op verzoek van de GGZ patienten met een RM op. Tevens heeft de kliniek haar ambulante forensische zorgaanbod de afgelopen jaren uitgebreid waarbij de organisatie zich richt op het leveren van Forensische FACT in Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Vanaf 2018 zal het PBC binnen de huisvesting van het complex in Almere Buiten worden gevestigd.

 

Binnen de TBS ligt de focus op het op veilige wijze verminderen van de behandelduur. Met onze ketenpartners zijn afspraken gemaakt over onder meer het vergroten van de transparantie, het vaker inzetten van instrumenten als second opinion en het vaker betrekken van de advocatuur middels een driegesprek bij patstellingen. De kliniek streeft naar hoogwaardige kwalitatieve zorg en beveiliging in combinatie met een gezonde bedrijfsvoering.

 

Meer informatie over de Oostvaarderskliniek is te vinden op de website van de kliniek: www.oostvaarderskliniek.nl.

 

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Veiligheid en Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 72.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 13.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

 

Vacature in het kort

  • Standplaats Almere
  • Uren per week 32 - 36
  • Maandsalaris € 5.013 - € 7.070
  • Salarisniveau schaal 15
  • Niveau Master/doctoraal
  • Vakgebied Medisch / verzorging
  • Vacaturenummer DJI_241_17
  • Dienstverband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
  • Functiegroep Middenmanager

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature: De heer H.J. van der Lugt, Algemeen Directeur 088 071 3355 (secr.)

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure: Mevrouw I. Paans, adviseur MD 06 51 92 90 57Digitaal solliciteren 

Solliciteer snel en gemakkelijk op deze vacature via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zowel mannen als vrouwen worden uitgenodigd te solliciteren, tenzij anders vermeld. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! U kunt reageren middels onderstaande link naar het reactieformulier opengevallen functies. 

Log in