Uniek forensisch zorgaanbod voor heel Flevoland vanuit centrum Almere

ForFACT team De Oostvaarders verhuist naar eigen kantoor op de Randstad in Almere!

 

Wat is ForFACT?

ForFACT is een team van deskundige hulpverleners (o.a. een psychiater, psycholoog, verpleegkundigen, verslavingsdeskundigen en maatschappelijk werk) dat ambulante zorg levert aan mensen, bij wie het risico bestaat dat ze een delict zullen plegen en die bovendien:
• psychische problemen hebben;
• nu of in het verleden met justitie of politie in aanraking zijn gekomen;
• een juridische titel hebben (gehad);
• naast psychische ook praktische problemen hebben, bijvoorbeeld op het gebied van geld, werk en wonen.

 

Met de start, in 2012, van dit ForFACT zorgaanbod voorziet de Oostvaarderskliniek in de behoefte aan ambulante forensische zorg in de hele regio Flevoland.
Met het ForFACT team is het intensieve zorgaanbod uitgebreid en beter gestructureerd en de uitstroom van opgenomen patiënten effectiever en veiliger ingericht.

 

Waarom ForFACT?

Cliënten krijgen weer grip op hun eigen leven, richten zich op hun toekomst en maken daarvoor hun eigen keuzes. Hierdoor lukt het deze mensen beter om zo zelfstandig mogelijk te wonen met de begeleiding die ze nodig hebben. Op deze manier wordt de kans op het terugkeren van ernstige psychische klachten en daardoor problemen met Justitie en politie, zo klein mogelijk.

 

Samenwerking ForFACT

Het ForFACT team biedt door intensieve samenwerking met o.a. GGZ Centraal, Kwintes, Leger des Heils en de GGD, complete zorg. Waar mogelijk betrekt het ForFACT team de familie of vrienden van de cliënt actief bij de zorg en werkt het nauw samen met alle professionals die bij de cliënten zijn betrokken.
Vanuit o.a. de Reclassering, het Veiligheidshuis, reguliere GGZ-instellingen en de huisarts worden cliënten bij het ForFACT team De Oostvaarders aangemeld.

 

Van ontstaan tot officiële opening locatie Almere centrum

In de afgelopen 4 jaar heeft het ForFACT team steeds meer vorm gekregen en is het gegroeid. Tot nu toe verrichtte het team haar werkzaamheden vanuit de Oostvaarderskliniek en met ingang van eind 2016 heeft het een eigen kantoor in het centrum van Almere.
Vanaf deze locatie bezoeken de teamleden hun cliënten in heel Flevoland.

Op dinsdag 31 januari 2017 wordt het nieuwe kantoor van het ForFACT team officieel geopend op de Randstad 22-185 in Almere.

 

Meer informatie over het ForFACT team De Oostvaarders leest u hier

Log in