Culturele diversiteit in de forensische psychiatrie; een onderzoek in FPC de Oostvaarderskliniek

Allochtone patiënten oververtegenwoordigd in de forensische psychiatrie     

 

Dat blijkt uit onderzoek door Tamar van der Stoep, criminoloog en onderzoeker bij Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek in Almere. Het onderzoek vond plaats onder alle tbs-patiënten die in jaren 2001 tot en met 2014 zijn ingestroomd in FPC de Oostvaarderskliniek.

Allochtonen worden gemiddeld vaker gedwongen opgenomen in de psychiatrie en zijn ook in de forensische psychiatrie oververtegenwoordigd. Een derde van de populatie die de behandelmaatregel terbeschikkingstelling (tbs) opgelegd heeft gekregen, is allochtoon, terwijl dit in de algemene Nederlandse bevolking 20% is.

Allochtone patiënten hadden een langere behandelduur dan autochtone patiënten (8,5 versus 6,6 jaar). Daarnaast hadden zij vaker schizofrenie als hoofddiagnose (49,1% versus 21,4%), maar minder vaak een pervasieve ontwikkelingsstoornis of seksuele stoornis.
Allochtone patiënten waren vaker veroordeeld voor een zedendelict met een slachtoffer van 16 jaar of ouder, autochtone patiënten juist vaker voor een zedendelict met een slachtoffer jonger dan 16 jaar.

 

Lees hier het onderzoek Culturele diversiteit in de forensische psychiatrie; een verkennend onderzoek in Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek, dat in december 2016 is geplaatst in Tijdschrift voor Psychiatrie.

Log in