dinsdag 24 augustus 2021 11:15

FPC de Oostvaarderskliniek organiseert informatiemarkt voor buurtbewoners over uitbreidingsplannen


Op 7 en 8 september 2021 organiseert FPC de Oostvaarderskliniek een informatiemarkt voor buurtbewoners van de Stripheldenbuurt over het voornemen voor uitbreiding van het aantal behandelplekken.

Afgelopen 15 juni zijn alle buurtbewoners geïnformeerd over het voornemen om het aantal behandelplekken in ons forensisch psychiatrisch centrum uit te breiden. We hebben toen ook aangegeven hierover na de zomer graag met de bewoners in gesprek te gaan.

Daarom nodigen we hen uit voor de informatiemarkt op 7 en 8 september 2021 van 17.00 – 21.00 uur in het voorgebouw van FPC de Oostvaarderskliniek aan de Carl Barksweg 3. Lees hier de uitnodigingsbrief die de buurtbewoners vandaag hebben ontvangen.

Nog geen concrete ontwerpen, toch in gesprek
Op dit moment is er nog geen ontwerp opgesteld, zijn er nog geen tekeningen van gebouwen en is er nog geen vergunning aangevraagd. Toch willen de Oostvaarderskliniek en de gemeente Almere vroegtijdig met buurtbewoners in gesprek over de voorgenomen uitbreiding, de nieuwbouwplannen, het bouwtraject en de mogelijke gevolgen daarvan. Wij horen daarbij graag op welke wijze wij rekening kunnen houden met eventuele zorgen en bezwaren die bij de bewoners leven. Ook informeren we hen hoe ze kunnen meedenken over het vervolgproces in een nog samen te stellen klankbordgroep en hoe ze kunnen meepraten over een aantal inhoudelijke onderdelen van de plannen tijdens een aantal themasessies.

Tijdens de informatiemarkt kan het gesprek worden aangegaan met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen; de Oostvaarderskliniek, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de gemeente Almere, het Rijksvastgoedbedrijf en de Omwonendencommissie.

De informatiemarkt vindt, in het kader van de coronamaatregelen, plaats volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM. Daarom vragen we buurtbewoners om, als ze interesse hebben om naar de informatiemarkt te komen, zich aan te melden via www.oostvaarderskliniek.nl/aanmelden 

Video uitbreidingsplannen
Om buurtbewoners alvast te informeren over de plannen is ook onderstaande video gemaakt. Hierin leggen we kort uit wat de aanleiding voor de uitbreiding is, wat de plannen inhouden en hoe het proces eruit ziet.

Meer informatie
Meer informatie over de uitbreidingsplannen leest u hier: www.oostvaarderskliniek.nl/uitbreidingsplannen


Nieuws