Reactie Oostvaarderskliniek op media berichtgeving 5 augustus 2020


Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek heeft kennisgenomen van de berichtgeving op Omroep Flevoland en het artikel op NU.nl. Hierin wordt melding gemaakt van een conceptrapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. De Oostvaarderskliniek kan geen reactie geven op deze conceptrapportage. Deze ligt thans, onder embargo, voor aan betrokken organisaties in het kader van het verstrekken van wederhoor. Een definitieve rapportage is nog niet verschenen.

Op 1 mei 2019 is een patiënt van de Oostvaarderskliniek aangehouden in verband met verdenking van een ernstig strafbaar feit. Betrokkene zou een rol hebben gespeeld bij de dood van een ex-tbs-patiënt van de kliniek. Gisteren en vandaag vond in de rechtbank van Lelystad de inhoudelijke behandeling van de zaak plaats.

Een buitengewoon schokkende en ernstige gebeurtenis, in eerste instantie voor de betrokken nabestaanden. Daarnaast veroorzaakt het maatschappelijk onrust en heeft het grote impact op de Oostvaarderskliniek. De kliniek heeft, gelet op het ernstige karakter van het vermeende strafbare feit, direct opdracht gegeven voor een intern onderzoek. Dit onderzoek is geleid door een externe voorzitter (niet werkzaam in de Oostvaarderskliniek) en vond plaats in mei en juni 2019.

Het onderzoek richtte zich op de behandeling van betreffende patiënt tot aan het moment van zijn aanhouding. De patiënt verbleef in het kader van proefverlof op de resocialisatie-afdeling van de kliniek. Proefverlof betreft de laatste verloffase in de behandeling. De tbs-patiënt valt nog steeds onder verantwoordelijkheid van de kliniek, maar de reclassering is verantwoordelijk voor het houden van toezicht. De reclassering en de Oostvaarderskliniek werkten hierbij samen in het kader van forensisch psychiatrisch toezicht.

Het interne onderzoek legt een aantal kwetsbaarheden bij de uitvoering van het proefverlof bloot waar verbetering noodzakelijk is. De kliniek heeft alle verbetermaatregelen overgenomen en heeft waar nodig het eigen beleid aangescherpt. Zo zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden na het verschijnen van het rapport direct duidelijker belegd in situaties waarbij patiënten terug worden geplaatst vanuit een vervolgvoorziening. Vanaf 1 oktober 2019 is een trajectcommissie (multidisciplinair) ingevoerd. Een belangrijk streven van de trajectcommissie is dat juist bij de resocialisatietrajecten informatie vanuit de eerdere intramurale periode (de periode waarin de patiënt nog in de kliniek verblijft) wordt ingebracht zodat voor deze trajecten de benodigde tegenspraak voorhanden is. Ten aanzien van de controle en het toezicht op het uitvoeren van verlof zijn aanscherpingen doorgevoerd. Eind 2019 is de kliniek gestart met een landelijk experiment, die ook bij een aantal andere klinieken plaatsvindt, waarbij bij een aantal patiënten elektronische monitoring met behulp van een enkelband plaatsvindt.

De Oostvaarderskliniek heeft bovengenoemde verbetermaatregelen gedeeld met de Inspectie Justitie en Veiligheid.


Nieuws