woensdag 08 juli 2020 14:32

De Oostvaarderskliniek in 2019


FPC de Oostvaarderskliniek opereert in een sterk veranderende omgeving waarin een toenemende vraag naar forensische zorg centraal staat.

Ook in 2019 passeerden weer veel onderwerpen de revue. Zo hebben we, met alle medewerkers, flink geïnvesteerd in het opnieuw formuleren van onze basisfilosofie en de daarbij noodzakelijke grondhouding. Deze inhoudelijke dialoog met elkaar is buitengewoon waardevol gebleken. Verder zijn we, ondanks een gespannen arbeidsmarkt, in staat gebleken veel nieuwe medewerkers aan te trekken.

Hierdoor en door andere ontwikkelingen en gebeurtenissen was 2019 een bijzonder en bewogen jaar voor onze kliniek. Lees er meer over in ons jaarverslag.


Nieuws