donderdag 04 juni 2020 09:36

Vanaf deze week, onder voorwaarden, weer bezoek in de Oostvaarderskliniek


Sinds 13 maart jl. was het vanwege de maatregelen rondom het coronavirus niet mogelijk om patiënten, die verblijven in forensisch psychiatrisch centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek, te bezoeken. Ook het verlof van tbs-patiënten, die daarvoor in aanmerking kwamen, is sinds 13 maart jl. opgeschort. Hier komt vanaf deze week stapsgewijs verandering in.

Vanuit het Ministerie van Justitie & Veiligheid en de Dienst Justitiële Inrichtingen is er toestemming om vanaf 2 juni weer bezoek in de tbs-klinieken, waaronder de Oostvaarderskliniek, te laten plaatsvinden.

Aan het hervatten van het bezoek zijn diverse voorwaarden gesteld. De belangrijkste reden voor het stellen van deze voorwaarden is het voorkomen van een coronabesmetting. Zo kan een patiënt één uur per week, één, van tevoren vastgestelde, persoon als bezoek ontvangen.

Kijk voor deze en meer voorwaarden op de pagina Op bezoek bij patiënten.

Verlof

Daarnaast kan, ook vanaf deze week, het verlof van tbs-patiënten stapsgewijs en onder voorwaarden weer worden opgestart. Vanaf 2 juni mogen zij eenmaal per week maximaal twee uur met begeleid verlof, indien dit onderdeel is van hun behandelplan. Bij begeleid verlof kan de begeleider signaleren of en hoe de patiënt zich aan de hygiëne- en RIVM-richtlijnen houdt.

De hervatting van het bezoek en het verlof worden nauwgezet in de gaten gehouden. Als de versoepeling van de maatregelen geen nadelige effecten heeft op het aantal besmettingen, wordt bekeken of na 16 juni verdere versoepeling, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, mogelijk is.


Nieuws