dinsdag 07 april 2020 13:08

Reactie FPC de Oostvaarderskliniek op berichtgeving De Telegraaf 7 april 2020


De Oostvaarderskliniek handelt in lijn met wat alle tbs-klinieken op dit moment doen. Onze medewerkers vallen onder de categorie vitale beroepen wat betekent dat we strikt de richtlijnen van het RIVM volgen ten aanzien van zorgmedewerkers. We streven ernaar de 1,5 meter afstand aan te houden voor zover het werk dat toelaat. Net als in het gevangeniswezen is dit echter niet altijd mogelijk maar het is wel de nieuwe norm binnen ons werk.

Als tbs-klinieken zetten we ons in om in de kliniek zo lang mogelijk een aangepast dag- en avondprogramma te kunnen laten volgen. Dat houdt in dat interne arbeid en bijvoorbeeld onderwijs wel doorgaan, maar dat de groepsgrootte daarbij verlaagd is zodat bij deze programma-onderdelen, in lijn met de RIVM richtlijnen, 1,5 meter afstand gehouden kan worden tot elkaar. Bij therapieprogramma’s geldt dat alle groepsactiviteiten niet doorgaan. Alleen individuele contacten worden doorgezet. Deze maatregelen heeft de Oostvaarderskliniek op 16 en 17 maart ingesteld.

Op de verblijfsafdelingen wordt in wisseldienst gewerkt. Dat impliceert dat de ochtenddienst aan de avonddienst dient over te dragen. Een aantal overleggen tijdens de overlap van de ochtenddienst en de avonddienst zijn tijdelijk geschrapt. Alleen de overdracht, van de ochtend- aan de avonddienst, is een noodzakelijk overleg die altijd goed moet blijven plaatsvinden. Dit gezamenlijke moment is ingekort naar een half uur per dienst om zodoende de duur van dit noodzakelijke overleg zo kort mogelijk te houden.

Ook diensten die werden ingezet voor verlofbegeleiding en het ontvangen van bezoek worden niet meer ingezet waardoor minder medewerkers nodig zijn in de kliniek.
Bovenstaande maatregelen heeft de kliniek op 16 maart ingesteld.

Gelet op het hoge ziekteverzuim onder medewerkers is daarnaast besloten dat vanaf 23 maart jl. op de woensdag een aangepast rooster wordt gedraaid (09.30 uur – 19.00 uur) waardoor met minder medewerkers kan worden gewerkt. We hebben voor de woensdag gekozen omdat dit midden in de week valt en daardoor de beperkingen voor de tbs-patiënten en de druk die dit geeft beheersbaar blijft voor de medewerkers.

Onder tbs-patiënten is inderdaad sprake van 2 vastgestelde corona besmettingen. Voor de afdeling waar deze patiënten verblijven geldt een quarantaine beleid. Patiënten mogen niet van de afdelingen af en medewerkers mogen alleen op hun eigen afdeling werkzaamheden uitvoeren. Ook heeft de Oostvaarderskliniek een kleine afdeling ingericht waar patiënten kunnen verblijven die meer medische zorg nodig hebben dan op de woonafdeling kan worden geboden. Intern noemen we dit de ziekenboeg. We hopen dat we patiënten zo lang mogelijk in onze eigen kliniek kunnen verplegen en dat een verblijf in het ziekenhuis niet nodig is. Op de ziekenboeg wordt de gehele verpleging verzorgd door de medische dienst van de kliniek.

Het betreft een spannende en complexe tijd voor medewerkers en patiënten. Onduidelijk is hoe lang deze periode gaat duren. Voor tbs-klinieken geldt dat in ieder geval tot 28 april as. geen bezoek kan worden ontvangen en dat tbs patiënten, die daarvoor in aanmerking komen, geen verlof hebben. Daarom biedt de Oostvaarderskliniek nu de mogelijkheid om via beeldbellen toch contact met elkaar te kunnen onderhouden. Desalnietemin kan dit zorgen voor een toenemende druk op de afdelingen waar tbs-patiënten verblijven.

Wij werken iedere dag hard met de mogelijkheden die we hebben in deze bijzondere omstandigheden. Gezondheid en veiligheid voor medewerkers staat hierbij altijd voorop. Wij begrijpen dat er zorgen bestaan onder medewerkers. Net als in een ziekenhuis betreft het medewerkers die een vitaal beroep uitvoeren. Thuiswerken is geen mogelijkheid voor de betreffende medewerkers. Dat is soms lastig aangezien een aantal medewerkers ook een kwetsbare thuissituatie hebben. Dit is voor medewerkers in het ziekenhuis niet anders.


Nieuws