woensdag 22 april 2020 15:58

Oostvaarderskliniek neemt maatregelen rondom het coronavirus


Op 21 april jl. besloot het Kabinet de landelijke coronamaatregelen te verlengen tot en met 19 mei 2020. In navolging van dit besluit verlengt ook de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) de eerder genomen maatregelen in alle DJI-inrichtingen, waaronder FPC de Oostvaarderskliniek, tot en met 19 mei 2020.

Dit betekent dat het tot en met 19 mei 2020 niet mogelijk is om patiënten en cliënten, die in de Oostvaarderskliniek verblijven, te bezoeken. Ook het verlof van patiënten, die daarvoor in aanmerking komen, blijft opgeschort tot en met 19 mei. Deze maatregelen hebben als doel het aantal contacten en daarmee het risico op besmetting met het coronavirus maximaal te beperken.

 

Maatregelen in de kliniek

We begrijpen goed dat de genomen maatregelen voor teleurstelling kan zorgen bij onze patiënten/cliënten en hun netwerk. Daarom biedt de Oostvaarderskliniek nu de mogelijkheid om via beeldbellen toch contact met elkaar te kunnen onderhouden.

Verder heeft de Oostvaarderskliniek in de afgelopen weken diverse maatregelen genomen om de impact van het coronavirus op onze organisatie zoveel mogelijk te beperken. We zijn inmiddels voorbereid op patiënten en medewerkers die ziek en besmet kunnen worden en in staat deze ingewikkelde situatie op de juiste manier aan te pakken.

In ons beleid volgen wij de richtlijnen van de rijksoverheid, het RIVM en de GGD.

 

Bij klachten (koorts, hoesten en grieperig beeld)

Zo mag een patiënt, die koorts en klachten heeft, niet van zijn of haar kamer af en wordt twee keer per dag zijn of haar temperatuur gemeten. We noemen dit kamerisolatie.

Wanneer de patiënt 24 uur volledig klachtenvrij is mag hij of zij van de kamer af. Medische controles vinden plaats door de medische dienst van de kliniek. Omdat we niet zeker weten of er sprake is van een coronabesmetting vindt dit plaats in beschermende kleding.

 

Quarantaine afdeling

Mocht er sprake zijn van een positieve test op COVID-19 (coronavirus) dan zal de gehele afdeling, waar de patiënt met het coronavirus verblijft, 14 dagen in quarantaine gaan. Dit houdt in dat patiënten niet van de afdeling af kunnen en dus geen programma volgen buiten de afdeling. In deze periode wordt de gezondheidstoestand van alle patiënten op deze afdeling gemonitord. Bij klachten dienen patiënten op hun kamer te verblijven.

 

Ziekenboeg

De Oostvaarderskliniek heeft een kleine afdeling ingericht waar patiënten kunnen verblijven die meer medische zorg nodig hebben dan op de woonafdeling kan worden geboden. Intern noemen we dit de ziekenboeg. We hopen dat we patiënten zo lang mogelijk in onze eigen kliniek kunnen verplegen en dat een verblijf in het ziekenhuis niet nodig is. Op de ziekenboeg wordt de gehele verpleging verzorgd door de medische dienst van de kliniek.

 

Dagprogramma

We zetten ons in om in de kliniek zo lang mogelijk een aangepast dag- en avondprogramma te kunnen laten volgen. Dat houdt in dat interne arbeid en bijvoorbeeld onderwijs wel doorgaan, maar dat de groepsgrootte daarbij verlaagd is zodat bij deze programma-onderdelen, in lijn met de RIVM richtlijnen, 1,5 meter afstand gehouden kan worden tot elkaar. Bij therapieprogramma’s geldt dat alle groepsactiviteiten niet doorgaan. Alleen individuele contacten worden doorgezet.


Nieuws