maandag 22 januari 2018 10:45

ForFACT-team Oostvaarders in gezamenlijke aanpak verwarde mensen Flevoland


‘Personen met verward gedrag’ verschijnen regelmatig, landelijk en lokaal, in het nieuws. De toegenomen zorgen rondom dit vraagstuk hebben geleid tot het instellen van een landelijk Schakelteam onder leiding van Onno Hoes.

 

Om ook binnen de provincie Flevoland te zorgen voor betere aansluiting van de hulpverlening bij crisis, bij vervoer van patiënten en bij de opvang in tijdelijke voorzieningen en thuis is een samenwerkingsconvenant getekend met vele partijen. Naast alle gemeenten in Flevoland tekenden o.a. de GGD, ambulancezorg, GGZ Centraal, Amethist Verslavingszorg, Kwintes, Politie Midden Nederland én Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek dit convenant. Er zijn concrete afspraken gemaakt om de zorg te verbeteren en om te zorgen dat personen met verward gedrag, ook in deze regio, op een goede wijze worden ondersteund. In oktober van dit jaar moeten alle gemeentes de zorg rondom verwarde mensen op orde hebben met een meldnummer, geschikt vervoer, noodbedden en concrete hulp bij schulden en verslaving.

 

Vanuit de Oostvaarderskliniek zal de ambulante tak van onze kliniek, ForFACT team De Oostvaarders, hierbij een belangrijke rol gaan spelen. Zij zullen aanschuiven bij besprekingen, onderdeel zijn van de keten rondom dit onderwerp en expertise delen m.b.t. forensische zorg en achtergronden van bepaalde personen.

 

Lees meer over het ForFACT-team Oostvaarders op onze website: https://www.oostvaarderskliniek.nl/forfact.

 


Nieuws