dinsdag 04 december 2018 09:27

ForFACT-team De Oostvaarders ontvangt keurmerk Forensisch Flexible ACT

Cliënten die door het Forensisch FACT-team De Oostvaarders worden behandeld en begeleid, hebben vaak ernstige psychiatrische problematiek die zich ook uit in beperkingen op maatschappelijk functioneren, wonen en werken. Cliënten die door het Forensisch FACT-team De Oostvaarders worden behandeld en begeleid, hebben vaak ernstige psychiatrische problematiek die zich ook uit in beperkingen op maatschappelijk functioneren, wonen en werken.

 

Het behandelmodel Forensisch Flexible ACT

Het ForFACT team ondersteunt hen praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg (naar de patiënt toe, bij hem thuis), het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team (shared caseload) en doelgroepgericht en wijkgericht werken.

 

Toetsing van het model door het CCAF

Het CCAF toetst de kwaliteit van Forensisch Flexible ACT-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het Forensisch FACT-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF.

 

Gecertificeerde teams boeken goede uitkomsten van zorg

Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het Forensisch Flexible ACT-model. Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

 

Meer informatie

Het Forensisch FACT-team Oostvaarders is opgenomen in het keurmerkregister van het CCAF, te vinden op: https://ccaf.nl/project/forfact-oostvaarders-fpc-de-oostvaarderskliniek/


Nieuws