Nieuws

Sinds 13 maart jl. was het vanwege de maatregelen rondom het coronavirus niet mogelijk om patiënten, die verblijven in forensisch psychiatrisch centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek, te bezoeken. Ook het verlof van tbs-patiënten, die daarvoor in aanmerking kwamen, is sinds 13 maart jl. opgeschort. Hier komt vanaf deze week stapsgewijs verandering…
Op 21 april jl. besloot het Kabinet de landelijke coronamaatregelen te verlengen tot en met 19 mei 2020. In navolging van dit besluit verlengt ook de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) de eerder genomen maatregelen in alle DJI-inrichtingen, waaronder FPC de Oostvaarderskliniek, tot en met 19 mei 2020. Dit betekent dat…
Op zondagmiddag 12 april jl. kregen wij het afschuwelijke bericht dat een van onze medewerkers ten gevolge van het coronavirus is overleden. Dit bericht is een enorme schok voor ons allen. Het coronavirus komt hiermee zeer dichtbij en raakt de kliniek, zowel medewerkers als patiënten, in haar hart. Wij wensen…
De Oostvaarderskliniek handelt in lijn met wat alle tbs-klinieken op dit moment doen. Onze medewerkers vallen onder de categorie vitale beroepen wat betekent dat we strikt de richtlijnen van het RIVM volgen ten aanzien van zorgmedewerkers. We streven ernaar de 1,5 meter afstand aan te houden voor zover het werk…
Werken met tbs-patiënten vraagt veel kennis en inzet. De manier waarop we patiënten in forensisch psychiatrisch centrum de Oostvaarderskliniek behandelen is innovatief en gericht op het verminderen van risicofactoren en het versterken van de beschermende factoren die te maken hebben met terugval in gewelddadig gedrag. Ben jij een gz-psycholoog en…
In de Oostvaarderskliniek spraken de Koning en minister met onder meer medewerkers en vertegenwoordigers van de omwonendencommissie over de actuele ontwikkelingen rondom verlof van tbs'ers en het contact met gemeente en omwonenden. Tijdens de rondleiding in de kliniek werd bij de werkplaats en winkel met medewerkers, begeleiders en patiënten gesproken…
Momenteel worden er twee trainingen gegeven, er loopt namelijk ook een programma binnen de Forensische Verslavingskliniek Basalt. Tijdens de trainingsperiode van Dutch Cell Dogs worden zes asielhonden gekoppeld aan zes tbs-patiënten. Zeven weken lang, twee maal per week traint de patiënt een ‘eigen asielhond’ onder begeleiding van de instructeurs van…
Veel mensen willen graag een kijkje nemen in onze kliniek. Wat vindt er allemaal plaats binnen de muren? Hoe verloopt een tbs-behandeling? Hoe ziet een woonafdeling van patiënten eruit? Helaas is dit niet altijd mogelijk, maar we kunnen het wel in filmpjes laten zien. Het beste verteld door mensen die…
Balans, het personeelsmagazine van de Dienst Justitiële Inrichtingen, was hierbij aanwezig en maakte dit artikel:
Het behandelmodel Forensisch Flexible ACT Het ForFACT team ondersteunt hen praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg (naar de patiënt toe, bij hem thuis), het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de…

Nieuws