ForFACT/ambulante zorg

 ForFACT

Klik op bovenstaande brochure voor meer informatie over het Forensisch FACT-team Oostvaarders.

 

 

Aanmeldformulier
Wilt u een patiënt aanmelden bij ons? Open dan het aanmeldformulier.

 

CONTACT met Forensisch FACT-team Oostvaarders:

Telefoon: 06-25594796

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ambulante zorg
FPC de Oostvaarderderskliniek biedt naast klinische zorg ook intensieve ambulante zorg aan mensen met psychotische problematiek en/of een ernstige persoonlijkheidsstoornis, vaak in combinatie met verslavingsproblematiek.
Niet alle patiënten hebben een strafrechtelijke of civielrechtelijke maatregel. Het zijn overwegend kwetsbare mensen met een hoge zorgbehoefte. (Ex-) justitiabelen met een hoog recidive risico, maar zonder zorg/behandelbehoefte komen eerder in aanmerking voor reclasseringstoezicht of gedwongen forensische poliklinische behandeling.

Wat is ForFACT?
ForFACT staat voor Forensisch Functie Assertive Community Treatment en gaat uit van één ambulant, multidisciplinair team van deskundige hulpverleners dat zorg, begeleiding en behandeling levert aan forensisch psychiatrische patiënten (o.a. diegene met een voorwaardelijke strafrechtelijke sanctie of waarbij gedwongen opname voorkomen kan worden).
Het zorgaanbod richt zich nadrukkelijk ook op patiënten waar zedenproblematiek speelt.

Met de opzet van een ForFACT zorgaanbod wil de Oostvaarderskliniek het intensieve ambulante forensisch zorgaanbod structureren en uitbreiden. Een dergelijke voorziening was nog niet voorhanden in de regio.
Met deze voorziening voorziet de Oostvaarderskliniek in de behoefte aan ambulante forensische zorg in de regio Flevoland én wordt de uitstroom van klinisch opgenomen patiënten efficiënter en effectiever ingericht.

Wat is ACT? 
ACT is een organisatiemodel voor intensieve ambulante behandeling, begeleiding en rehabilitatie van mensen met langdurende of blijvende ernstige psychiatrische aandoeningen. Naast de psychiatrische problematiek zijn er ook problemen op andere leefgebieden zoals verslaving, dak- en thuisloosheid en problemen met geld en werk. Vaak is er sprake van een lange hulpverleningsgeschiedenis, crises, zorgmijdend gedrag en (on)vrijwillige opnames. 
 
ACT heeft vijf belangrijke kenmerken:
  • ACT is outreachend. 
  • ACT is ambulant: de patiënt wordt opgezocht in zijn woon- of verblijfplaats.
  • ACT is intensief: patiënten hebben meerdere keren per week, soms zelfs dagelijks, contact met hulpverleners. De zorg is in principe 24 uur per dag.
  • ACT is multidisciplinair. In het team zit in ieder geval een psychiater, verslavingsdeskundige, ervaringsdeskundige, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker. 
    Het team heeft een shared caseload, wat betekent dat alle teamleden samenwerken en betrokken zijn bij de behandeling van iedere patiënt. 
  • ACT biedt continuïteit: ACT is onderdeel van een zorgketen. Het team werkt intensief samen met andere sociaal maatschappelijke instellingen zodat de zorg gecontinueerd kan worden. Ook worden familie en omgeving betrokken bij de behandeling van een patiënt. De patiënt krijgt zoveel en zo lang zorg als hij/zij nodig heeft.

Log in