Omwonendencommissie Stripheldenbuurt

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek onderhoudt graag een goede band met haar omwonenden: de bewoners in de Stripheldenbuurt. In 2008, bij de komst van de kliniek naar Almere, is de Omwonendencommissie Stripheldenbuurt opgericht. 
 

Meldpunt

De Omwonendencommissie bestaat op dit moment uit 5 leden en overlegt 4x per jaar met de directie van de Oostvaarderskliniek om informatie te delen (wat speelt er in de kliniek?) en vragen en opmerkingen vanuit de buurt te bespreken (wat leeft er in de buurt?).

De commissie is een klankbord voor de Stripheldenbuurt richting de tbs-kliniek en een samenstelling van buurtbewoners uiteenlopend van gezinssamenstelling, buurtdelen, leeftijd, meningen en gedachten met betrekking tot de aanwezigheid van de Oostvaarderskliniek in de Stripheldenbuurt. 

Afspraken over deze samenwerking zijn vastgelegd in het Convenant Omwonendencommissie - directie FPC de Oostvaarderskliniek.

Het kan voorkomen dat er zaken spelen die nog niet in het openbaar bekend zijn maar al wel, in vertrouwen, worden besproken met de Omwonendencommissie. Dit doet de kliniek om de commissieleden tijdig mee te nemen in bepaalde casussen en/of ontwikkelingen. Maar ook ter voorbereiding op wat er eventueel kan komen.

Omgekeerde integratie

In het kader van ‘omgekeerde integratie’ betrekt de Oostvaarderskliniek omwonenden bij het werken en leven in de kliniek:

  • Buurtbewoners kunnen gratis sporten in de kliniek op maandag-, woensdag- en vrijdagavond;
  • Vrijwilligers, ook vanuit de Stripheldenbuurt, zijn actief in de soos en de kerkdiensten in de kliniek;
  • Regelmatig organiseert de Oostvaarderskliniek een open dag voor bewoners van de Stripheldenbuurt omwonenden.

Vragen?

Hebt u vragen of opmerkingen over de buurt in relatie tot de Oostvaarderskliniek? Mail de Omwonendencommissie via ocstbs@gmail.com.

Vergaderingen Omwonendencommissie - Oostvaarderskliniek 2022

In 2022 vinden op de volgende data vergaderingen plaats:
7 februari 2022
16 mei 2022
12 september 2022
28 november 2022 

Vergaderverslagen Omwonendencommissie - Oostvaarderskliniek

Vergaderverslag Werkgroep Stripheldenbuurt - OWC - gemeente Almere - OVK 6 februari 2023
Vergaderverslag OWC - OVK 16 mei 2022
Vergaderverslag OWC - OVK 7 februari 2022
Vergaderverslag OWC - OVK 15 november 2021
Vergaderverslag OWC - OVK 4 oktober 2021
Vergaderverslag OWC - OVK 10 mei 2021
Vergaderverslag OWC - OVK 15 februari 2021
Vergaderverslag OWC - OVK 14 december 2020
Vergaderverslag OWC - OVK 14 september 2020