Klachtenregeling


De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), waar Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek onder valt, probeert iedereen altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Heeft u een klacht over de dienstverlening van DJI? Voelt u zich onjuist behandeld door DJI-personeel?

Dan kunt u dit aan het Klachtenloket DJI melden. DJI is verplicht uw klacht in behandeling te nemen, grondig te onderzoeken en u binnen afzienbare tijd een beslissing te laten weten.
 

Wat voor klachten kunt u indienen?

Het Klachtenloket DJI is alléén bestemd voor de klachten die voortkomen uit het handelen door medewerkers van penitentiaire inrichtingen in Nederland die onder DJI vallen. Dit zijn dus alle gevangenissen en Huizen van Bewaring, maar ook de Rijks-justitiele jeugdinrichtingen en de tbs- klinieken.
 

Hoe dien ik een klacht in?

U kunt uw klacht bij voorkeur indienen met behulp van het digitale klachtenformulier. U vindt het klachtenformulier op de website van DJI.

Klachten per brief kunnen naar Klachtenloket DJI, Postbus 241, 2280 AE te Rijswijk. Telefoonnummer (08807) 54322 (maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur). Vergeet niet de brief te ondertekenen en te voorzien van uw contactgegevens.
 

Wat gebeurt er met een klacht?

Zodra uw klacht bij het Klachtenloket is ontvangen, krijgt u daarvan een officiële bevestiging. De klacht wordt officieel geregistreerd en doorgestuurd naar de directeur van de vestiging waarop uw klacht betrekking heeft. De directeur is verplicht binnen zes weken na ontvangst van uw klacht met een beslissing te komen. Bij hoge uitzondering kan daar in voorkomende gevallen nog vier weken aan worden toegevoegd.
 

Vindt u dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld?

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door DJI? Bent u het met de uitspraak niet eens? Tegen het besluit betreffende de behandeling van de klacht over een gedraging kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Echter, iedereen die niet tevreden is met de behandeling door DJI van de klacht of de geboden oplossing, kan zich schriftelijk wenden tot de Nationale Ombudsman voor een oordeel via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.


Meer in deze categorie:
« Adres en route

Nieuws