Komst Pieter Baan Centrum

Verhuizing en opening nieuwe Pieter Baan Centrum in Almere (september/oktober 2018)

Na bijna 70 jaar in Utrecht is de forensische observatiekliniek Pieter Baan Centrum (PBC) op maandag 10 september naar Almere verhuist. Het nieuwe PBC is gevestigd naast FPC de Oostvaarderskliniek. Het nieuwe adres is Carl Barksweg 3, 1336 ZL Almere. Het telefoonnummer is ongewijzigd (088 071 07 00).

 

Op 8 oktober jl. werd het nieuwe pand officieel geopend door minister Dekker voor Rechtsbescherming. Aanwezigen waren ketenpartners en medewerkers van het Pieter Baan Centrum (PBC) en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, waar het PBC onder valt. Om een beeld te geven van de nieuwe huisvesting is een video met een rondleiding door het pand afgespeeld. Deze video is HIER te bekijken.

 

 

Uitbreiding parkeerplaatsen gereed, bouw PBC nadert einde (april/mei 2018)

Vanaf deze week kunnen de nieuwe parkeerplaatsen, aan de linkerkant van de Oostvaarderskliniek, in gebruik worden genomen. Vooruitlopend op de komst van het Pieter Baan Centrum en haar medewerkers, zijn er vanaf nu al ruim 100 extra plaatsen beschikbaar om de auto te parkeren.

 

Inmiddels nadert de bouw van het nieuwe kantoorgebouw van het PBC zijn einde. In de komende maanden vinden er nog verbouwingswerkzaamheden plaats in de nieuwe verblijfsafdelingen van het PBC. Mede door de vertraging die is opgelopen tijdens de afgelopen winterperiode, vindt de verhuizing van het PBC uit Utrecht pas na de zomer plaats.

 

Hieronder enkele nieuwe foto’s van het Pieter Baan Centrum.

 

 

 

 

 

 

Ontwikkelingen bouw Pieter Baan Centrum in foto's (december 2017)

De bouwwerkzaamheden voor het nieuwe Pieter Baan Centrum op het terrein van FPC de Oostvaarderskliniek verlopen voorspoedig. Zo worden er snelle vorderingen gemaakt op de plek waar de nieuwe entree komt (aan de voorzijde van het gebouw) en is men druk bezig met de aanleg van het definitieve parkeerterrein aan de zijkant van de kliniek.

De verwachting is dat het nieuwe parkeerterrein eind januari gereed is en in gebruik kan worden genomen.
Hieronder enkele foto’s van de vorderingen:

 

Bovenaanzicht PBC

 

Bovenaanzicht PBC

 

 


Nieuwbouw, kantoorgedeelte PBC

 


Nieuwe entree PBC

 

 
Toegangsweg (binnen de muren) naar PBC

 


Parkeerterrein

 

Aanleg nieuw parkeerterrein Oostvaarderskliniek/Pieter Baan Centrum (22 september 2017)
De bouw van het nieuwe Pieter Baan Centrum op het terrein van FPC de Oostvaarderskliniek vordert gestaag. Zo vonden er in de afgelopen periode diverse werkzaamheden plaats op de plek waar de nieuwe entree komt (aan de voorzijde van het gebouw) en is er aan de achterzijde van het terrein een staalconstructie geplaatst.

Vanaf a.s. maandag 25 september zal de bouwweg aan de linkerkant van de kliniek worden omgelegd, zodat er kan worden begonnen met de aanleg van het definitieve parkeerterrein aan de zijkant van de kliniek. De verwachting is dat deze werkzaamheden tot het einde van dit jaar duren, waarna het nieuwe parkeerterrein gereed is en gebruikt kan worden.
De bouwweg loopt vanaf eind september / begin oktober over het reeds verharde deel wat momenteel eigendom is van de gemeente / Staatsbosbeheer. De aannemer zal dan ook hier parkeren en niet voor het hoofdgebouw van de Oostvaarderskliniek.

Hieronder zie je hoe de nieuwe bouwweg gaat lopen tijdens de aanleg van het nieuwe parkeerterrein.

 

 

Eerste paal Pieter Baan Centrum en komende bouwwerkzaamheden (juni 2017)
Op maandag 12 juni is op het terrein van Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek officieel de eerste paal de grond in gegaan voor het nieuw te bouwen Pieter Baan Centrum (PBC). Het PBC wordt daar naast de kliniek gehuisvest.

 

In aanwezigheid van o.a. de directeuren van de Oostvaarderskliniek en het PBC en een afvaardiging van de Omwonendencommissie Stripheldenbuurt, werd het slaan van deze eerste paal een symbolische gelegenheid genoemd. “Vandaag staan we aan de start van een nieuwe en volgende stap in de samenwerking tussen de Oostvaarderskliniek en het Pieter Baan Centrum. Een samenwerking waarbij beide partijen straks gaan ‘samenwonen’, maar hun eigen identiteit behouden”, aldus Diederik Leusink van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De twee DJI-organisaties zullen op een aantal punten, zoals de beveiliging, gaan samenwerken.

 

De samenwerking tussen de Oostvaarderskliniek en het PBC is er ook één met een lange voorgeschiedenis. De eerste gesprekken over de vestiging in Almere van het PBC dateren van al enkele jaren geleden. De ingebruikname van het nieuwe pand staat nu gepland voor het voorjaar van 2018.

 

 

Komende bouwwerkzaamheden juni/juli (mei 2017)
Nieuw entreegebouw PBC
Vanaf deze week starten, aan de voorzijde van de kliniek waar het nieuwe entreegebouw van het PBC komt, de eerste heiwerkzaamheden. De methode die hierbij wordt toegepast zal voor minder geluidsoverlast zorgen dan bij standaard heiwerkzaamheden. Enige geluidshinder zal echter onoverkomelijk zijn. Deze werkzaamheden zullen ongeveer 5 werkdagen in beslag nemen.

 

Onlangs is er al, op de parkeerplaats van de kliniek, een tijdelijke bouwplaats ingericht. Op dit gedeelte van de parkeerplaats zal tijdelijk niet meer geparkeerd kunnen worden. In plaats daarvan hebben medewerkers en bezoek de mogelijkheid om hun auto te parkeren aan de linkerkant van de kliniek, bij de al ingerichte bouwweg. D.m.v. diverse bordjes wordt hiernaar verwezen.

 

Nieuwbouw PBC achterzijde
Ook is men begonnen met het plaatsen van een staalconstructie aan de achterzijde van het terrein. Wellicht heeft u de kraanwagen al zien staan. Wanneer deze staalconstructie is geplaatst (verwachting: in de loop van deze week) zal ook hier begonnen worden met heiwerkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen ongeveer 2 weken duren.

 

Eerste bouwactiviteiten Pieter Baan Centrum (maart 2017)
Medio 2018 zal het Pieter Baan Centrum (PBC) haar werkzaamheden verhuizen naar een (deels) nieuw te bouwen pand op het terrein van Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek.

 

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?
Vanaf komende week zullen de eerste bouwactiviteiten beginnen aan de linkerkant van de kliniek, namelijk de aanleg van de bouwweg naar het bouwterrein van het PBC. Deze bouwweg, die gebruikt gaat worden door de aannemer en de leverancier, dient om het bouwterrein te bereiken voor het bouwverkeer en zo een veilige en verantwoorde situatie te creëren, waarbij de overlast voor de buurt tot een minimum beperkt wordt.
Om dit te realiseren zal het bouwterrein, dat dus binnen de muren van de kliniek komt te liggen, worden voorzien van een tijdelijke beveiligingsschil binnen het complex, die voldoet aan dezelfde beveiligingseisen als de bestaande buitenmuur. Immers de Oostvaarderskliniek blijft gedurende de bouw normaal in bedrijf.

 

Aan het begin van de bouwweg worden tijdelijke parkeerplaatsen voor medewerkers van de Oostvaarderskliniek en voor de aannemer gerealiseerd. Van 7.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur kunnen de werkzaamheden plaatsvinden aan deze bouwweg en tijdelijke parkeervoorziening.

 

Wat merken omwonenden van deze bouwactiviteiten?
Zowel de omwonenden als de Oostvaarderskliniek zelf zullen de komende tijd merken dat deze bouwactiviteiten plaatsvinden, o.a. door bouwverlichting, vervoer van bouwmateriaal over de bouwweg, etc.
Getracht wordt deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Met de aannemer zijn afspraken gemaakt over overlastbeperking. Te denken valt aan afspraken over werktijden van bouwvakkers, parkeren van bouwvoertuigen en rijroutes van bouwverkeer.

 

Vervolg
Na de aanleg van deze bouwweg zullen er verschillende werkzaamheden op het terrein van de Oostvaarderskliniek plaatsvinden. Zichtbare bouwactiviteiten voor de omwonenden vinden in een later stadium plaats. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan het vervangen van de huidige fietsenstalling, naast het hoofdgebouw. Op deze positie zal een entreegebouw worden gemaakt voor de toegang van het PBC.

 

Over dit vervolg en andere ontwikkelingen worden de omwonenden geïnformeerd, vooral via de websites van de Stripheldenbuurt en de Oostvaarderskliniek. Hieronder kunt u nu al een impressie zien van het nieuwe Pieter Baan Centrum.

Log in