HKZ-certificaat behaald

FPC de Oostvaarderskliniek heeft haar HKZ-certificaat wederom behaald. Het certificaat is verlengd tot 26 april 2027. Hier zijn wij als kliniek natuurlijk trots op!

Elles en Anne
Beeld: ©FPC de Oostvaarderskliniek

Het certificaat van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Met het HKZ-certificaat laten wij als organisatie zien dat wij serieus werk maken van kwaliteit van zorg.

Als Forensisch Psychiatrisch Centrum is het belangrijk HKZ gecertificeerd te zijn en dit certificaat te behouden. Deze HKZ-norm is van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van organisaties, die zorg- of dienstverlening bieden in de geestelijke gezondheidszorg en/of verslavingszorg.

Audit

In de periode van september tot december 2023 heeft bij ons, verdeeld over zes dagen, de HKZ audit plaatsgevonden. Eén keer in de drie jaar vindt er een audit plaats ten behoeve van de HKZ certificering. Jaarlijks vindt er een tussentijdse audit plaats om de voortgang van het verbeterplan te monitoren.