Integriteitsmelding

Een sociotherapeut van de Oostvaarderskliniek is eind maart op staande voet ontslagen vanwege een niet-professionele relatie met een patiënt. Binnen de kliniek waren vermoedens dat betrokkenen een relatie onderhielden, maar bewijs voor een ontslag op staande voet ontbrak.

Oostvaarderskliniek

Daarom werd vorige maand middels een vaststellingsovereenkomst de arbeidsrelatie met de sociotherapeut beëindigd. Onlangs kreeg de directie echter bewijs in handen waaruit de relatie tussen medewerker en patiënt werd bevestigd. Daarom is de vaststellingsovereenkomst ontbonden en is besloten om betrokkene alsnog op staande voet te ontslaan.

Elles Tillema-van Loo, directeur Oostvaarderskliniek: “Patiënten in de Oostvaarderskliniek zijn in hun doen en laten volkomen afhankelijk van ons personeel. Daarom zijn relaties tussen medewerkers en patiënten niet toegestaan zoals beschreven in de gedragscode van DJI. Voor medewerkers die zich niet houden aan deze belangrijke en basale integriteitsregel is binnen de Oostvaarderskliniek geen plek.’’