Elles Tillema-van Loo algemeen directeur Oostvaarderskliniek bij de Dienst Justitiële Inrichtingen

Elles Tillema-van Loo wordt 5 juni 2023 benoemd tot Algemeen Directeur van het Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek.

Algemeen Directeur Oostvaarderskliniek
Beeld: ©Oostvaarderskliniek

De Oostvaarderskliniek is een forensisch psychiatrisch centrum (FPC) in Almere en geeft uitvoering aan de tbs-maatregel. Gericht op de veiligheid van de samenleving behandelt het FPC patiënten met aantoonbaar risicovol gedrag. De behandeling is erop gericht de patiënt weer in staat te stellen zelfstandig te functioneren in de maatschappij.

De kliniek streeft naar hoogwaardige kwalitatieve zorg en beveiliging in combinatie met een gezonde bedrijfsvoering. De Oostvaarderskliniek is een Rijkskliniek en als zodanig onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De Oostvaarderskliniek kent een omzet van ongeveer 33 miljoen euro en de personele omvang is ongeveer 340 fte.

Elles is momenteel werkzaam als Manager Zorg & Bedrijfsvoering in het Flevoziekenhuis. Daarvoor was Elles onder andere Manager HR Expertise en Verandermanagement bij PostNL. Ze is een daadkrachtige, overtuigende en besluitvaardige manager. Ze geeft aan dat haar leiderschap zich kenmerkt door het creëren van een energieke samenwerking met oog voor procesverbetering en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eigenaarschap.

Elles: "TBS is een uniek systeem in de wereld, ik vind het een voorrecht hier onderdeel van uit te mogen maken. Na de turbulente periode waarin de Oostvaarderskliniek verkeerde kijk ik er naar uit om samen met het toekomstige team, alle medewerkers, patiënten en netwerkpartners er een succes van te maken. De Oostvaarderskliniek is een kliniek met potentie, mijn streven is iedereen weer trots te laten zijn op wie we zijn, wat we doen en de manier waarop we de dingen doen!"

Divisiedirecteur Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen, Wouter Boogaard: “Met Elles hebben we een energieke betrokken directeur gevonden die over de kwaliteiten beschikt die goed aansluit bij de opgave die er ligt. Elles heeft ervaring in het complexe zorgveld. Ik kijk uit naar onze samenwerking.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen DG Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DG ABD, Suur&Company en DJI. Vacatures die DG ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.