EU-aanbesteding ontwerpwerkzaamheden

In de week van 7 mei jl. heeft het Rijksvastgoedbedrijf via Tendernet een EU-aanbesteding voor ontwerpwerkzaamheden en technische adviesdiensten Verbouw en Nieuwbouw uitgezet. Zie hier en hier. 

Deze aanbesteding ziet op ontwerpwerkzaamheden en technisch advieswerk voor mogelijke nieuwbouw binnen en verbouw van het complex van FPC de Oostvaarderskliniek, aan de Carl Barksweg 3 in Almere Buiten-Oost.

Wat betreft de aanbesteding voor het project Nieuwbouw wordt benadrukt dat het hier uitsluitend ontwerpwerkzaamheden betreft. De aanbesteding en ontwerpwerkzaamheden zijn dus vrijblijvend in die zin dat - indien op termijn geen fiat zou worden gegeven aan het te wijzigen bestemmingsplan of zou door het ministerie of DJI besloten worden niet uit te breiden - de grondslag aan de ontwerpwerkzaamheden direct ontvalt. Zouden de ontwerpwerkzaamheden geen belang meer dienen, dan kunnen zij per direct worden gestaakt. 

Het aanbesteden van de ontwerpwerkzaamheden maakt deel uit van een bredere projectopzet, die zich over meer jaren uitstrekt. De aanbesteding, zoals hiervoor vermeld, is een onvermijdelijk programmatisch onderdeel van een dergelijk meerjarenproject en interfereert op geen enkele wijze met de formele besluitvorming inzake een (gedeeltelijke) wijziging van het bestemmingsplan. Dat zijn gescheiden trajecten. De aanbesteding betreft dus een ‘papieren exercitie’. Van uitvoeringswerkzaamheden is geen sprake.