Pilot terreinverlichting

Tijdens de informatiemarkt in 2021 hebben buurtbewoners aangegeven dat ze onze terreinverlichting te aanwezig vonden. Naar aanleiding hiervan is onderzoek gedaan naar aanpassingsmogelijkheden. Het complex heeft diverse architectuurprijzen gewonnen, de verlichtingsarmaturen zijn onderdeel van het ontwerp. Aanpassingen kunnen dus niet zomaar plaatsvinden.

Op de foto: het gebied van de vier lichtmasten aan de zijde van het Stripheldenpark.
Beeld: ©OVK

Aan de hand van de kaders hebben we een lichtarchitect ingeschakeld. Die heeft gekeken naar de huidige situatie en aanpassingsmogelijkheden. Bij de rondgang van de verkenning van de huidige situatie waren ook twee buurtbewoners. Zij gaven hun ervaring en mening over de terreinverlichting, vertelden wat daarover is opgemerkt tijdens de informatiemarkt en is gezegd tijdens de themasessies. Vervolgens heeft de lichtarchitect een voorstel gedaan.

Omdat deze toepassing ook effect heeft op de beveiliging is het noodzakelijk dat die getest wordt, via een pilot. Daarin worden van vier masten de huidige armaturen afgekoppeld, waarna er nieuwe worden geplaatst. In twee verschillende verlichtingskleuren, van ieder komen er twee.

Woensdag 3 mei worden de montagewerkzaamheden overdag uitgevoerd, de armaturen worden ingeregeld en afgesteld in de avond. De verlichting zal een aantal maanden blijven. Daardoor kan er in verschillende situaties bekeken worden welk effect dit heeft op de beveiliging. Ook zal met de eerder betrokken buurtbewoners op de locatie gekeken gaan worden naar het effect van deze armaturen. Aan de hand van de diverse bevindingen zal daarna gekeken worden of én hoe dit een vervolg kan krijgen.

Op de foto: het gebied van de vier lichtmasten aan de zijde van het Stripheldenpark.