Verlening omgevingsvergunning 12 zelfstandige intramurale wooneenheden

Op 2 november 2022 heeft de gemeente Almere aan FPC de Oostvaarderskliniek een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van 12 Zelfstandige Intramurale Wooneenheden binnen de muren van de Oostvaarderskliniek aan de Carl Barksweg 3.

Deze 12 wooneenheden zullen in eerste instantie worden ingezet als schuifcapaciteit voor de bestaande woonafdelingen. Deze schuifcapaciteit is nodig om op alle afdelingen noodzakelijke renovatiewerkzaamheden mogelijk te maken.

Hoe werkt de schuifcapaciteit?
Door het verhuizen van 12 patiënten naar de wooneenheden wordt één bouwdeel van een bestaande afdeling vrij gespeeld voor noodzakelijke renovatie werkzaamheden.

Vanwege de omvang en de impact van de renovatiewerkzaamheden op het primair proces wordt rekening gehouden met een aanzienlijke doorlooptijd van deze werkzaamheden. Wanneer de werkzaamheden zullen starten, moet nog worden vastgesteld; dit zal ergens in de loop van 2023 zijn. Deze werkzaamheden zullen uitsluitend intern worden uitgevoerd.

De wooneenheden worden compleet geprefabriceerd aangeleverd via een vrachtwagen die de zogenaamde expeditie-ingang (aan de voorkant van de kliniek) binnenrijdt.

De levering van de eerste 4 wooneenheden is voorzien in week 45, de overige 8 wooneenheden zullen worden geleverd eind november van dit jaar en medio januari 2023.

Ga voor meer informatie naar: Gemeenteblad 2022, 491573 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Luchtfoto kliniek
Beeld: ©Oostvaarderskliniek