Reactie FPC de Oostvaarderskliniek op actuele situatie

Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek wordt op dit moment geconfronteerd met een groot intern integriteitsvraagstuk. Recent ontvingen we diverse meldingen van ernstige integriteitsschendingen die zijn opgepakt. Andere signalen van mogelijke integriteitsschendingen worden verder onderzocht. Hierop is een passend antwoord nodig met een frisse blik.

De Oostvaarderskliniek vindt het van groot belang een veilig leef- en werkklimaat te bieden voor medewerkers en patiënten. In het geval van integriteitsschendingen moeten zij dit kunnen melden en hierover in gesprek kunnen gaan. Het liefst voordat het punt van een onacceptabele situatie is bereikt. Alleen dan kan de kliniek hierop passend en krachtig reageren en handelen. 

De gebeurtenissen zijn aanleiding voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) om ons te vragen een plan van aanpak op te stellen. Onderdeel van dit plan is een onderzoek door een externe partij. Ook werft DJI zo snel als mogelijk een interim directeur. Deze krijgt als specifieke opdracht een verandering in de kliniek te bewerkstelligen rondom integriteit en omgangsvormen. De huidige algemeen directeur heeft, om persoonlijke redenen en vanwege geringe draagkracht voor de veranderopgaven die er liggen, besloten zijn functie neer te leggen.

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming stuurde afgelopen donderdag een brief naar de Tweede Kamer over de actuele situatie in de Oostvaarderskliniek. De brief kunt u hier lezen.

Externe inzet is nu cruciaal voor ons. We hebben die frisse en onafhankelijke blik nodig om de benodigde cultuurverandering in gang te zetten. Onze medewerkers werken dag in dag uit met een complexe doelgroep: tbs-patiënten. Zij zijn gebaat bij rust en regelmaat. Juist daarom is een veilig werk- en behandelklimaat van groot belang.

De huidige situatie heeft een enorme impact op de kliniek. Het is belangrijk om nu te gaan focussen op de komende periode. We omarmen de nieuwe, frisse blik van buiten. De blik die nodig is om ons te begeleiden in het vormen van een daadkrachtig antwoord op de huidige situatie.

Managementteam FPC de Oostvaarderskliniek