Jaarverslag FPC de Oostvaarderskliniek 2021, een terugblik

Via het Jaarverslag 2021 neemt Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek u graag mee in de ontwikkelingen die in 2021 plaatsvonden. 

Dit alles met de bewonderenswaardige inzet van onze medewerkers. Met veel energie werkten we ook afgelopen jaar aan de verbetering van de patiëntenzorg.

Jaarverslagwebsite

Welke ontwikkelingen speelden er en aan welke thema’s werkten we? 

In 2021 voerde het thema ‘forensische scherpte’ de boventoon en werkten we hard aan het verder stroomlijnen van onze behandeltrajecten.

We ontwikkelden een toolbox middelengebruik en gingen verder met de implementatie van het FHIC gedachtengoed. Daarnaast verstevigden we de inhoudelijke sturing in onze organisatie. Er is flink geïnvesteerd in intervisie en teamontwikkeling. Iets waar we niet meer op willen inleveren gezien de complexiteit van het forensisch werken. 

Ook namen we het afgelopen jaar onze buurtbewoners mee in de beoogde uitbreidingsplannen van de kliniek. We organiseerden informatiemarkten, themasessies en een klankbordgroep waarbij in gesprek gaan met onze buren centraal stond.

Benieuwd naar nog meer ontwikkelingen, thema’s, feiten en cijfers over het afgelopen jaar? 

Lees en bekijk het Jaarverslag FPC de Oostvaarderskliniek 2021!