Meldpunt bewoners Stripheldenbuurt

In de themasessies veiligheid spraken we uitgebreid over de ervaring van buurtbewoners met de kliniek en de patiënten. Hieruit bleek hoe belangrijk goede communicatie is, want onbekend maakt onbemind. Onbekendheid met de kliniek vergroot het gevoel van onveiligheid bij buurtbewoners.

We willen als Oostvaarderskliniek goed bereikbaar zijn voor onze buurtbewoners. Juist bij eventuele overlast of verdacht gedrag, dat mogelijk te herleiden is naar een patiënt van de kliniek. Daarom kunnen buurtbewoners hiervoor terecht bij de kliniek via een speciaal telefoonnummer en e-mailadres.

Meldpunt

Woont u of bent u gevestigd in de Stripheldenbuurt en ervaart u overlast of ziet u verdacht gedrag dat mogelijk te herleiden is naar een patiënt van de Oostvaarderskliniek? Dan kunt u vanaf nu, 24 uur per dag, bellen naar het nummer 08807-13440. Ook kunt u een melding maken of een vraag stellen via meldpunt@oostvaarderskliniek.nl

Is er sprake van een acute dreiging of gevaar, bel dan altijd direct met 112.